Życzenia z okazji Jubileuszu 25 lecia POPON od Marleny Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej