Życzenia z okazji Jubileuszu 25 lecia POPON

Życzenia z okazji Jubileuszu 25 lecia POPON

Przesłanie Pary Prezydenckiej na Kongres Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 

Adam Bodnar-Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Barbara Borys-Damięcka – Marszałek Senior Senatu X kadencji

 

Jarosław Duda Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,  Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych w latach 2007–20153

 

Joanna Fabisiak – Posłanka na Sejm RP

 

Jarosław Gowin- Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak  – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Mieczysław Kasprzak- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2011–2013

 

Joanna Kluzik-Rostkowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w  latach 2005-2007, Minister Pracy i Polityki Społecznej w 2007 roku

 

Magdalena Kochan- Senator RP

 

Władysław Kosiniak-Kamysz -Minister Pracy i Polityki Społecznej w latach 2011–2015

 

Andrzej Kwaliński – Główny Inspektor Pracy

 

Krzysztof Kwiatkowski- Prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 2013–2019

 

Jan Filip Libicki – Senator RP

 

Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej

 

Krzysztof Michałkiewicz – Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Marek Plura – Senator RP

 

Iwona Śledzińska-Katarasińska – Posłanka na Sejm RP

 

Janusz Śniadek – Poseł na Sejm RP

 

Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychFacebook
LinkedIn
Skip to content