O POPON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych została powołana, by reprezentować interesy swoich Członków w zakresie stanowionego prawa. POPON to największy związek zrzeszający przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Prowadzi swoją działalność od 1995 roku. Skupia blisko 600 firm i instytucji, które zatrudniają łącznie około 65 tys. pracowników, w tym ponad 35 tys. osób niepełnosprawnych. Organizacja prowadzi swoje biura w dziewięciu największych miastach Polski.

 

Jesteśmy „tubą”, która nagłaśnia problemy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Dlatego odbywamy szereg spotkań z najważniejszymi przedstawicielami Sejmu, Senatu oraz Ministerstw i żądamy rzetelnej debaty na temat ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Dzięki naszym działaniom wiele wprowadzonych zmian ustawowych w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych nie jest tak restrykcyjnych jak pierwotnie zakładano.

 

Każdego dnia propagujemy ideę zatrudniania osób niepełnosprawnych. Widzimy w tym wielką szansę dla krajowej gospodarki. Także z tą myślą organizujemy szkolenia, konferencje i kongresy, które jednoczą i scalają naszych Członków.

 

Tych pracodawców, którzy w szczególny sposób są otwarci na problem zatrudniania osób niepełnosprawnych, corocznie wyróżniamy wręczając statuetkę Lodołamacza. Wiemy, że w ten sposób zachęcamy do tworzenia nowych miejsc pracy. Jest to nagroda niezwykła, o czym świadczy zainteresowanie najważniejszych regionalnych i ogólnopolskich mediów, a także to, że od 2007 roku konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP.

 

Zachęcamy do przyłączenia się do naszej Organizacji. Tylko dzięki coraz liczniejszej obecności pracodawców  w POPON nasza „siła oddziaływania” na władze będzie zwiększała się, a co za tym idzie będziemy mogli skutecznie działać na rzecz środowiska pracodawców osób niepełnosprawnych.

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).