Oferty pracy

Pracodawco
Jeśli chcesz bezpłatnie umieścić ofertę pracy , skontaktuj się z nami .
Ważne, by oferta była skierowana dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Kontakt: uslugi@popon.pl    Tel:509 825 163
Zasięg oferty na całą Polskę!

Formularz zgłoszenia wakatu

 

  

Cechy oferty pracy

StanowiskoPracownik usług porządkowych
Kontakt w sprawie oferty pracyDział Rekrutacji : Kamila Szczepanowska, 696-031-803 rekrutacja.gdansk@amlux.pl
Preferowana forma kontaktubezpośrednio osoba niepełnosprawna
Zakres obowiązkówSprzątanie biur, pomieszczeń socjalnych, części wspólnych.
Miejsce pracyElbląg ul. Żuławska
Czas pracypełen etat 6-14, 7-17, 13-21 - praca zmianowa
EtatUmowa o pracę
Umowa o pracę
Szczecin
Opublikowano 2 tygodnie temu
Amlux Sp Z o.o. Oddział Rzeszów - ul. Płk. Leopolda Lisa Kuli 19 Piętro 2 lok. 1 Amlux Sp Z o.o. Oddział Szczecin - ul. Teofila Firlika 19 Szczecin

Cechy oferty pracy

Stanowiskopracownik biurowy
Kontakt w sprawie oferty pracyAnna Kołecka, 696046529
Preferowana forma kontaktubezpośrednio osoba niepełnosprawna
Zakres obowiązkówwsparcie asystentki biura w codziennych obowiązkach, rejestracja oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, dbanie o prawidłowy obieg dokumentów, kontakt mailowy i telefoniczny z centralą firmy
Wymaganiadobra obsługa komputera, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, dobra organizacja czasu pracy
Miejsce pracyAmlux Sp Z o.o. Oddział Rzeszów - ul. Płk. Leopolda Lisa Kuli 19 Piętro 2 lok. 1 Amlux Sp Z o.o. Oddział Szczecin - ul. Teofila Firlika 19 Szczecin

Amlux Sp Z o.o. Oddział Rzeszów – ul. Płk. Leopolda Lisa Kuli 19 Piętro 2 lok. 1 Amlux Sp Z o.o. Oddział Szczecin – ul. Teofila Firlika 19 Szczecin

Cechy oferty pracy

Kontakt w sprawie oferty pracyAleksandra Rutkowska-Tkaczyk, 536283056 kariera@grupaaf.pl
Preferowana forma kontaktubezpośrednio osoba niepełnosprawna
Zakres obowiązkówFundacja Biznes Bez Barier została beneficjentem środków KPO z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach naboru w programie „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025. W związku z tym zachęcamy do udziału w rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. audytów energetycznych Oferta pracy oraz szkolenia adresowana jest do osób z niepełnosprawnościami, które chcą nabyć teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie sporządzania: 1. świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową, 2. audytów energetycznych i remontowych wykonywanych m.in. w celu wykorzystania wsparcia z Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (Bank Gospodarstwa Krajowego), 3. audytów efektywności energetycznej w ramach ustawy o efektywności energetycznej w celu pozyskania „białych certyfikatów”, dokumentacji w ramach Programu „Czyste Powietrze” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wymagania1. wykształcenie wyższe z tytułem zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, 2. alternatywnie studia wyższe inne niż wyżej wymienione oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, 3. alternatywnie uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 4. biegła obsługa komputera oraz pakietu MS Office, 5. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie w pełni praw publicznych oraz niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, 6.orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
Miejsce pracyPraca zdalna
EtatUmowa o pracę, etat pełny
Możliwość telepracy:tak
Umowa o pracę
Zdalna/Telepraca
Opublikowano 2 tygodnie temu

Cechy oferty pracy

Kontakt w sprawie oferty pracyAleksandra Rutkowska-Tkaczyk, 536283056 kariera@grupaaf.pl
Preferowana forma kontaktubezpośrednio osoba niepełnosprawna
Zakres obowiązków1. analizowanie rynku i ofert konkurencji, 2. realizowanie planów sprzedażowych, 3. sprzedawanie produktów branżowych, 4. obsługa klienta, 5. pozyskiwanie nowych klientów, 6. utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi partnerami handlowymi, 7. sporządzanie raportów, analiz i prognoz dotyczących sprzedaży, 8. reprezentacja firmy, 9. wykonywanie poleceń przełożonego
Wymagania1. doświadczenie w obsłudze klienta/sprzedaży, 2. znajomość etykiety komunikacji biznesowej, 3. umiejętności interpersonalne, 4. dostęp do Internetu, Mile widziane: 1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 2. Prawo jazdy kat. B 3. Znajomość języka angielskiego
Miejsce pracyPraca zdalna
EtatUmowa o pracę, pełny
Możliwość telepracy:tak
Mile Widziane: 1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 2. Prawo jazdy kat. B

Cechy oferty pracy

Kontakt w sprawie oferty pracyAleksandra Rutkowska-Tkaczyk, 536283056 kariera@grupaaf.pl
Preferowana forma kontaktubezpośrednio osoba niepełnosprawna
Zakres obowiązkówGrupa AF skutecznie pomaga placówkom publicznym w realizowaniu projektów, których celem jest poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jeżeli chcesz wesprzeć nasz zespół w realizacji tej misji i posiadasz odpowiednie doświadczenie, zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. dostępności Zakres obowiązków: 1. wspieranie instytucji publicznych i innych podmiotów w zakresie poprawy dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, 2. audytowanie dostępności, przygotowywanie raportów i zaleceń, 3. doradztwo i konsultacje w zakresie konkretnych rozwiązań zwiększających dostępność, 4. prace organizacyjno-logistyczne związane z bieżącym prowadzeniem działań w obszarze dostępności.
Wymagania1. doświadczenie na podobnym stanowisku, 2. umiejętności interpersonalne, 3. pozytywne nastawienie do pracy zespołowej, 4. znajomość etykiety biznesowej,
Miejsce pracyZdalna
Czas pracyPełny etat
EtatUmowa o pracę

Mile Widziane: 1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 2. Prawo jazdy kat. B

Gdańsk ul. Budowlanych - dorywcza ( 16:00-22:00 wtorki i czwartki) Gdańsk ul. Załogowa - pół etatu (16:00-20:00 poniedziałek - piątek) Gdańsk ul. Targ Drzewny - 3/4 etatu (7:00-11:00 poniedziałek - niedziela- do ustalenia weekendy)

Cechy oferty pracy

StanowiskoPracownik usług porządkowych
Kontakt w sprawie oferty pracyKamila Szczepanowska, 696-031-803 rekrutacja.gdansk@amlux.pl
Preferowana forma kontaktubezpośrednio osoba niepełnosprawna
Zakres obowiązkówSprzątanie biur, pomieszczeń socjalnych, części wspólnych

Gdańsk ul. Budowlanych – dorywcza ( 16:00-22:00 wtorki i czwartki) Gdańsk ul. Załogowa – pół etatu (16:00-20:00 poniedziałek – piątek) Gdańsk ul. Targ Drzewny – 3/4 eta...

Cechy oferty pracy

StanowiskoPracownik usług porządkowych
Kontakt w sprawie oferty pracyDaria Bednarczyk, 604126388, rekrutacja@amlux.pl
Preferowana forma kontaktubezpośrednio osoba niepełnosprawna
WymaganiaMile widziane: umiejętność obsługi kosiarki, podkaszarki
Miejsce pracyPruszków 05-804, ul. Przejazdowa 58
Czas pracycały etat, praca wmianowa w godz. 6:00-14:00/14:00-22:00
Etatumowa o pracę
Ogłoszenie dostępne: https://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/aktualne-ogloszenia-o-prace (po wyfiltrowaniu Jednostki ZUS – ZUS Oddział w Białymstoku) Mile widziane: wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja), minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi.

Cechy oferty pracy

Preferowana forma kontaktubezpośrednio osoba niepełnosprawna
Zakres obowiązków• Prowadzi postępowania wyjaśniające i ustala podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek, obowiązek opłacania składek, prawidłowość finansowania i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP, FEP, • Przygotowuje decyzje w zakresie zasad finansowania i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP i FEP, trybu i zasad ich rozliczania oraz opłacania, • Rozpatruje odwołania od decyzji, • Rozpatruje przydzielone sprawy, udziela odpowiedzi na zapytania komórek wewnętrznych w zakresie zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych.
Wymagania• wykształcenie średnie
Miejsce pracyZakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, Inspektorat w Zambrowie, ul. Fabryczna 3a
Etatpełny

Ogłoszenie dostępne: https://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/aktualne-ogloszenia-o-prace (po wyfiltrowaniu Jednostki ZUS – ZUS Oddział w Białymstoku) Mile widziane: wykształcenie wyższe (nauki sp...

Ogłoszenie dostępne: https://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/aktualne-ogloszenia-o-prace (po wyfiltrowaniu Jednostki ZUS – ZUS Oddział w Białymstoku) Mile widziane: wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia)

Cechy oferty pracy

Kontakt w sprawie oferty pracyOgłoszenie dostępne: https://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/aktualne-ogloszenia-o-prace (po wyfiltrowaniu Jednostki ZUS – ZUS Oddział w Białymstoku)
Preferowana forma kontaktubezpośrednio osoba niepełnosprawna
Zakres obowiązkówPracownik zatrudniony na tym stanowisku zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.
Wymagania• wykształcenie średnie
Miejsce pracyZakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, Inspektorat w Suwałkach, ul. 1 Maja 33
Etatpełny

Ogłoszenie dostępne: https://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/aktualne-ogloszenia-o-prace (po wyfiltrowaniu Jednostki ZUS – ZUS Oddział w Białymstoku) Mile widziane: wykształcenie wyższe (ekonomia...

Umowa o pracę
Toruń
Opublikowano 4 tygodnie temu
Mile widziane: - dodatkowe kursy - doświadczenie - znajomość języka angielskiego

Cechy oferty pracy

Kontakt w sprawie oferty pracyMaria Rezulak-Wiśniewska, 792-589-992, harmonia.masaz@gmail.com
Preferowana forma kontaktubezpośrednio osoba niepełnosprawna
Zakres obowiązkówrelaksacyjne, klasyczne, drenaż limfatyczny, peelingi ciała) - przygotowywanie i utrzymywanie stanowiska pracy w czystości - obsługa klienta od wejścia po wyjście z salonu - sprzedaż produków i voucherów - obsługa kasy fiskalnej, terminla i komputera
Wymaganiatytuł technika masażu
Miejsce pracyul. PCK 30-32 lok.4, 87-100 Toruń
Czas pracyod 1/2 etatu do całego etatu

Mile widziane: – dodatkowe kursy – doświadczenie – znajomość języka angielskiego

na okres próbny
Mazowieckie
Opublikowano 2 miesiące temu
Umowa o pracę  na okres próbny – 3 miesiące

Cechy oferty pracy

StanowiskoKasjer- sprzedawca
Kontakt w sprawie oferty pracyAleksandra Figlak – młodszy specjalista ds. procesu aplikacji 785-297-120
Preferowana forma kontaktubezpośrednio osoba niepełnosprawna
Zakres obowiązków- obsługa kasy fiskalnej - obsługa działu mięsnego - dbanie o porządek na sali sprzedaży - dbanie o ekspozycję towarów
WymaganiaOrzeczenie o niepełnosprawności
Miejsce pracyMarket Dino: Warszawianka, Ruda woj. mazowieckie

Umowa o pracę  na okres próbny – 3 miesiące

Umowa o pracę na czas określony

Cechy oferty pracy

StanowiskoPomoc kuchenna
Kontakt w sprawie oferty pracy: Małgorzata Kaminska e-mail: przedszkole@pm6.olsztyn.eu telefon: 895273077
Preferowana forma kontaktubezpośrednio osoba niepełnosprawna
Zakres obowiązków1.obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków ( mycie, obieranie, czyszczenie) 2.rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych, 3.przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi 4.pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków 5.mycie naczyń ( wyparzanie) i sprzętu kuchennego 6.sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem, pranie ścierek, 7.doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności 8.pomoc w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni 9.wykonywanie innych poleceń dyrektora, samodzielnego referenta i kucharki związanych z organizacją
WymaganiaWykształcenie: średnie zawodowe, bardzo dobra organizacja pracy,cierpliwość , opanowanie, sumienność ,Doświadczenie w pracy w gastronomii
Miejsce pracyPrzedszkole Miejskie nr 6 im. Jeana de la Fontaine'a w Olsztynie Pieniężnego 3A, 10-950 Olsztyn

Umowa o pracę na czas określony

na czas określony
Olsztyn
Opublikowano 2 miesiące temu
Umowa o pracę na czas określony Mile widziana znajomość języka ukraińskiego oraz rosyjskiego ze względu na obsługiwanie klientów zza wschodniej granicy tj. z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu itp.  

Cechy oferty pracy

StanowiskoKierowca
Kontakt w sprawie oferty pracyJacek Szybakowski Telefon: 698 188 807
Preferowana forma kontaktubezpośrednio osoba niepełnosprawna
Zakres obowiązkówRozwożenie przesyłek o wadze do 31 kg na terenie województwa warmińsko-mazurskiego autem typu bus
Wymaganiawykształcenie podstawowe, Kierowca samochodu dostawczego (wymagany staż - lata: 1),Kurier (wymagany staż - miesiące: 3)
Czas pracy7-16.30

Umowa o pracę na czas określony Mile widziana znajomość języka ukraińskiego oraz rosyjskiego ze względu na obsługiwanie klientów zza wschodniej granicy tj. z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu ...

Cechy oferty pracy

Kontakt w sprawie oferty pracyhr@scanmed.pl
Preferowana forma kontaktubezpośrednio osoba niepełnosprawna
Zakres obowiązków- Wspieranie Zespołu HR w prowadzonych projektach m.in. rekrutacyjnych i szkoleniowych - Wsparcie Zespołu Kadr i Płac w realizacji bieżących zadań z zakresu administracji personalnej - Tworzenie opisów i zakresów obowiązków - Pomoc przy sporządzaniu raportów, zestawień kadrowych i płacowych.
Wymagania- Status studenta lub absolwenta studiów wyższych. Preferowane kierunki: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Administracja, Zarządzanie, Psychologia - Zainteresowanie rozwojem w obszarze HR zarówno "miękkiego" jak i "twardego" - Dobra znajomość pakietu Office - Odpowiedzialność, samodzielność i skrupulatność w działaniu - Umiejętność organizacji pracy własnej - Otwartość na zdobywanie wiedzy
Miejsce pracyBiuro przy al. 29 listopada 20 w Krakowie
Etatumowa o staż
Umowa o pracę na okres próbny - okres próbny 2 miesiące potem umowa czas określony

Cechy oferty pracy

StanowiskoOpiekun
Kontakt w sprawie oferty pracy: Monika Senrowska e-mail: criw@onet.pl Telefon: 89 721 11 02
Preferowana forma kontaktubezpośrednio osoba niepełnosprawna
Zakres obowiązkówTworzenie życzliwej atmosfery, akceptacji, zrozumienia i zachęta i motywowanie do czynnego udziału w zajęciach terapeutyczno -rehabilitacyjnych, pomoc uczestnikom w czynnościach higieniczno - pielęgnacyjnych, przygotowywanie pomieszczeń oraz materiałów do zajęć
Wymaganiamile widziane uzdolnienia krawieckie, artystyczne, rękodzielnicze: haftowanie, szydełkowanie itp. Mile widzie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Umowa o pracę na okres próbny – okres próbny 2 miesiące potem umowa czas określony