O POPON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych została powołana, by reprezentować interesy swoich Członków w zakresie stanowionego prawa. POPON to największy związek zrzeszający przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Prowadzi swoją działalność od 1995 roku. Skupia blisko 600 firm i instytucji, które zatrudniają łącznie około 65 tys. pracowników, w tym ponad 35 tys. osób niepełnosprawnych. Organizacja prowadzi swoje biura w dziewięciu największych miastach Polski.

 

Jesteśmy „tubą”, która nagłaśnia problemy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Dlatego odbywamy szereg spotkań z najważniejszymi przedstawicielami Sejmu, Senatu oraz Ministerstw i żądamy rzetelnej debaty na temat ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Dzięki naszym działaniom wiele wprowadzonych zmian ustawowych w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych nie jest tak restrykcyjnych jak pierwotnie zakładano.

 

Każdego dnia propagujemy ideę zatrudniania osób niepełnosprawnych. Widzimy w tym wielką szansę dla krajowej gospodarki. Także z tą myślą organizujemy szkolenia, konferencje i kongresy, które jednoczą i scalają naszych Członków.

 

Tych pracodawców, którzy w szczególny sposób są otwarci na problem zatrudniania osób niepełnosprawnych, corocznie wyróżniamy wręczając statuetkę Lodołamacza. Wiemy, że w ten sposób zachęcamy do tworzenia nowych miejsc pracy. Jest to nagroda niezwykła, o czym świadczy zainteresowanie najważniejszych regionalnych i ogólnopolskich mediów, a także to, że od 2007 roku konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP.

 

Zachęcamy do przyłączenia się do naszej Organizacji. Tylko dzięki coraz liczniejszej obecności pracodawców  w POPON nasza „siła oddziaływania” na władze będzie zwiększała się, a co za tym idzie będziemy mogli skutecznie działać na rzecz środowiska pracodawców osób niepełnosprawnych.