MISJA

 

Od chwili naszego powstania w 1995 roku, misją naszej Organizacji jest zrzeszanie i skuteczna obrona interesów pracodawców, którzy z pełnym przekonaniem angażują się w zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

 

Jako ceniony partner dla przedsiębiorstw, z którymi nawiązujemy współpracę, oraz dla osób niepełnosprawnych, którym służymy wsparciem w znalezieniu godnego zatrudnienia, ugruntowaliśmy swoją pozycję jako największa organizacja świadcząca usługi dla pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce.

 

Działamy na rzecz tworzenia środowiska, w którym każdy pracownik, niezależnie od swoich umiejętności czy wyzwań związanych z niepełnosprawnością, ma szansę na rozwój zawodowy i osobisty. Jako Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pragniemy inspirować innowacyjne rozwiązania, promować zrównoważony rozwój oraz eliminować bariery, aby każda osoba mogła pełnić aktywną rolę na rynku pracy.

 

Nasza misja rozkwita w duchu profesjonalizmu i rzetelności, które kierują naszymi działaniami. Jesteśmy nie tylko organizacją, ale także wspólnotą przekonaną o wartości aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest nie tylko propagowanie tych wartości, ale także przedstawianie konkretnych korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.

 

Wspólnie dążymy do stworzenia społeczeństwa, które docenia i wykorzystuje różnorodność umiejętności.  Jako Organizacja jesteśmy przekonani, że inkluzja osób z niepełnosprawnościami w życiu zawodowym to wyraz społecznej odpowiedzialności, a także klucz do budowania lepszego, bardziej otwartego i sprawiedliwego społeczeństwa.

Facebook
LinkedIn
Skip to content