Polityka prywatności

Korzystając z naszych serwisów www.popon.pl,www.ekspertpopon.pl, udostępniasz Swoje dane, w tym: adres IP Twojego urządzenia inne dane pozyskiwane na podstawie plików cookies. Korzystając z zastrzeżonej części serwisu (Ekspert POPON) udostępniasz również swoje dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres mailowy, a także numer telefonu.

Administratorem tych danych jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), ul. Szpitalna 6/23-24, 00-031 Warszawa, tel. 22 620-32-02 w.120,  biuro@popon.pl.

 

Twoje dane osobowe, są gromadzone aby umożliwić korzystanie z serwisów POPON: dopasowywać wyświetlane komunikaty, treści i reklamy do potrzeb pracodawców osób niepełnosprawnych, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać systemami teleinformatycznymi oraz ochroną. Są one pozyskiwane w sposób automatyczny i warunkują uruchomienie serwisu.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes POPON jako organizacji reprezentującej interesy pracodawców osób niepełnosprawnych – zgodny ze statutowymi celami organizacji. W szczególności ma to na celu kierowanie do pracodawców aktualnej i rzetelnej wiedzy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji usługi Ekspert POPON Twoje dane są przetwarzane w celu realizacji umowy na świadczenie usługi informacyjnej. Niepodanie danych wymaganych w serwisie rodzi konsekwencję postaci odstąpienia od umowy na świadczenie usługi.

Podstawą gromadzonych danych w ramach usługi Ekspert POPON jest również obowiązek prawny rejestrowania sprzedaży oraz opodatkowania jej na podstawie przepisów wyrażonych w ustawie o rachunkowości oraz obowiązujących w Polsce przepisach podatkowych (ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku od osób prawnych oraz ustawa od osób fizycznych).

W niektórych naszych serwisach podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda, o czym zawsze zostaniesz poinformowany. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć, zażądać wglądu do udzielanych informacji – kierując prośbę na adres administratora.

Dane osobowe, zgromadzone w ramach serwisów informacyjnych, przetwarzane są również przez służby prawne Organizacji, biuro rachunkowe dokonujące rozliczeń Organizacji oraz służby techniczne zapewniające obsługę serwera.

POPON przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych. Dla celów statystycznych i archiwalnych przechowujemy Twoje dane przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych. Natomiast dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe. Jeśli przetwarzanie danych dokonywane byłoby w ramach realizacji umowy, dane przetwarzane będą w okresie 10 lat od zakończenia realizacji umowy.

Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

POPON nie podejmuje decyzji w odniesieniu do odbiorców publikowanych komunikatów w sposób zautomatyzowany.

Jeśli uznasz, że sposób, w jaki Twoje dane są przetwarzane, narusza Twoje prawa, możesz zgłosić ten fakt Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Akceptuję, przejdź do serwisu” jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane.

Skip to content