Strona główna POPON

Mamy zaszczyt poinformować, że ... Patronem Medialnym Kongresu Pracodawców Osób Niepełnosprawnych został @INFORPL . Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji. Spotkajmy się online.@funduszpfron,@PAPinformacje,@tvp_info,@DGPrawna,@PelnomocnikON,@pulshr_pl,@Money_pl,@Gospodarka_PRSA

25 lat temu powstała Polska Organizacja... Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, aby razem z przedsiębiorcami propagować ideę zatrudniania osób niepełnosprawnych. POPON stał się niejako „tubą” która nagłaśnia problemy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.@MRiPS_GOV_PL

AKTUALNOŚCI

Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik poinformował w Senacie, że trwają prace nad projektem dotyczącym zmian w systemie…

Na ile prawdziwe są doniesienia o planach obcinania świadczenia pielęgnacyjnego lub braku jego waloryzacji? Czy rodzice i opiekunowie będą wreszcie…