2011-03-06 – Polskie Radio Program 1

2011-03-06 – Polskie Radio Program 1

Rada Krajowa POPON o skierowaniu nowelizacji ustawy o rehabilitacji (…) do Trybunału Konstytucyjnego
10 marca odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, która rozpatrzy skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej (…).

Dla Polskiego Radia, na temat skutków nowelizacji oraz skierowania projektu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, wypowiedział się Adam Hadław Dyrektor ds. problematyki pracodawców.

posłuchaj »Facebook
LinkedIn
Skip to content