3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Celem święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. jest nie tylko zwrócenie uwagi na problemy osób niepełnosprawnych, ale również pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w codzienne życie społeczne oraz zwiększenie świadomości publicznej dotyczącej korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych.

Konwencja jest jednoczenie wyzwaniem, musimy iść dalej, w dalszym ciągu dostosowywać do niej polskie prawo oraz budować wrażliwość i zrozumienie na potrzeby niepełnosprawnych.Miarą dojrzałości społeczeństwa obywatelskiego jest jego stosunek , do tych którzy pozostawieni sami sobie mogą nie poradzić sobie w nowoczesnym, wymagającym świecie.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych podejmuje działania, które mają na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Uruchomiono Punkty Zatrudnienia Wspomaganego, które pomagają osobom niepełnosprawnym uzyskać zatrudnienie. Praca dla osób niepełnosprawnych stanowi nie tylko źródło zaspokojenia potrzeb materialnych oraz własnych aspiracji zawodowych.

Jako, że praca jest dla osób niepełnosprawnych pożądaną formą rehabilitacji społecznej konieczne jest zaangażowanie odpowiednich instytucji, które zajmą się edukacją społeczeństwa pod względem zmiany wyobrażeń i zachowań wobec niepełnosprawności. Integracja z niepełnosprawnymi może bowiem przynieść obopólne korzyści – zarówno niepełnosprawnym, jak i osobom zdrowym.

Przesłania Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia 2006 r.: W Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych ponówmy nasze zobowiązanie do osiągnięcia celu, jakim jest zbudowanie zintegrowanego, skoncentrowanego na problemach ludzi i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zwiększmy nasze starania, by umożliwić osobom niepełnosprawnym korzystanie z przysługujących im praw człowieka i pełnego udziału w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym swoich społeczeństw.

Źródło: rampa.net.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content