AGH nagrodzona „Lodołamaczem”

AGH nagrodzona „Lodołamaczem”

Miło nam poinformować, że Akademia Górniczo-Hutnicza została nagrodzona w konkursie „Lodołamacze 2016” w kategorii „instytucja”.

Ideą konkursu, organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, jest przełamywanie stereotypów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz promowanie pracodawców otwartych na ich problemy.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 12 września w Dworku Białoprądnickim w Krakowie, w imieniu władz uczelni prof. Barbara Gąciąrz, Pełnomocnik Rektora AGH ds. Osób Niepełnosprawnych, odebrała statuetkę „Lodołamacza 2016” za zajęcie I miejsca w kategorii „instytucja” w regionie małopolsko-świętokrzyskim.

W AGH od lat podejmowane są działania na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnością. Uczelnia od 2000 r. realizuje program „AGH uczelnią przyjazną wobec osób niepełnosprawnych”. W 2015 r. w Akademii studiowało 447 osób z niepełnosprawnością, w tym: 32 osoby niesłyszące i słabosłyszące, 38 osób niewidomych i słabowidzących, 147 z dysfunkcją narządu ruchu i 230 z innymi rodzajami niepełnosprawności. Uczelnia zatrudnia także 48 pracowników z niepełnosprawnością. Wszystkie działania w tym zakresie koordynuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH.

Źródło: http://www.agh.edu.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content