Być otwartym to znaczy nie być obojętnym

Być otwartym to znaczy nie być obojętnym

Trwa Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych i Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie Lodołamacze. To już siódma edycja inicjatywy, której organizatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Konkurs adresowany jest do firm, instytucji, organizacji zatrudniających osoby niepełnosprawne.  Nie jest istotny zakres działania, ani wielkość podmiotu. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do 31 lipca br. W pierwszym Etapie niezależne Kapituły dokonają analizy i wyłonią finalistów regionalnych. Zwycięzcy przejdą automatycznie do Centralnego Etapu Konkursu, w którym wyłonieni zostaną ogólnopolscy Lodołamacze 2012.

Lodołamacze to pracodawcy, którzy wyznaczają i wskazują nowe szlaki, nowe kierunki działania w życiu gospodarczym – cechuje ich większa wrażliwość społeczna. Dają pozytywny przykład, pokazują, że można odnosić sukcesy w biznesie, jednocześnie zatrudniając niepełnosprawnych pracowników.  Lodołamacze przełamują bariery, które są największe – bariery będące w naszych głowach, o wiele trudniejsze do zlikwidowania od architektonicznych, czy organizacyjnych – mówi Jan Zając prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Konkurs Lodołamacze wyróżnia przede wszystkim, to, że nagradza podmioty decydujące się na zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Lodołamacze, to również propozycja dla tych, którzy z problematyką osób niepełnosprawnych w pracy jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń  mogli się przekonać, że niepełnosprawni są pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy. Statuetki Lodołamacza wręczone zostaną w trzech kategoriach: Zakład Pracy Chronionej, Otwarty Rynek Pracy oraz Pracodawca Nieprzedsiębiorca.

Jako sportowiec wiem, jak ważne jest pokonywanie własnych słabości i ograniczeń. Niezależnie od tego czym zajmuje się w swoim życiu, każdy z pewnością przeżył chwile gdy musiał zmierzyć się z niesprzyjającą aurą, zawodzącym sprzętem, wrogo nastawionym otoczeniem czy słabością własnego organizmu – mówi Anna Rogowska, tyczkarka, ambasador Konkursu Lodołamacze w województwie pomorskimI dodaje – Dla większości z nas są to jedynie trudne chwile, dla osób z niepełnosprawnością jest to często codzienność. Sport jest moją pasją i moją pracą. To praca daje nam szansę na samorealizację, rozwój i niezależność, osobom niepełnosprawnym często się tej szansy odmawia. Wspieram Konkurs Lodołamacze bo promuje on w polskim społeczeństwie postawę, która ciągle jest zbyt rzadko spotykana – otwartość. Być otwartym na ludzką różnorodność oznacza skruszenie stereotypów, uprzedzeń i lęków. Być otwartym oznacza także nie bycie obojętnym. 

Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się na uroczystej Gali 3 września w Sali Obrad Rady Miasta w Nowym Ratuszu w Gdańsku.

Anna Skupień

Rzecznik Prasowy
kom.502 198 977

e-mail:  rzecznik@popon.pl
www.popon.plwww.lodolamacze.info.plFacebook
LinkedIn
Skip to content