Być pracodawcą wrażliwym społecznie

Być pracodawcą wrażliwym społecznie

Lodołamacze to Konkurs, który od lat cieszy się powodzeniem u pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Otrzymać statuetkę Lodołamacza to prestiż i potwierdzenie sukcesu w zakresie tworzenia odpowiednich warunków pracy dla osób niepełnosprawnych. Już 3 tys. firm, instytucji i organizacji wzięło udział w Konkursie.

W tym roku w promocję Konkursu zaangażowało się szczególnie dużo znanych przedstawicieli świata artystycznego i sportowego. Wśród nich są: Hanna Banaszak, Paweł i Łukasz Golec, Monika Kuszyńska, Alicja Majewska, Adam Nowak, Natalia Partyka, Rafał Wilk, Jacek Wójcicki, Anna Wyszkoni, Zbigniew Zamachowski.

W dziewięciu regionach, w których odbywa się Konkurs, patronat nad Konkursem przyjęli wojewodowie, marszałkowie, prezydenci miast. Podobnie jak w latach ubiegłych Patronem Honorowym Konkursu jest Małżonka Prezydenta Pani Anna Komorowska.

To jest jedyny taki Konkurs w Polsce, który wyróżnia i promuje pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Pracodawcom, trzeba powiedzieć: zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest nie tylko wyrazem odpowiedzialności społecznej, jest również korzyścią i to dla obu stron. Dla osoby niepełnosprawnej bo może realizować się w pracy zawodowej. Dla pracodawcy, ponieważ ma konkretne korzyści finansowe z tego tytułu – mówi Jan Zając Prezes Zarządu POPON.

Firmy, które biorą udział w Konkursie zwracają uwagę, iż statuetka Lodołamacza to dla nich potwierdzeniem właściwie obranej polityki w zakresie zatrudniania i odpowiedniego kształtowania warunków pracy. Andrzej Kawa z firmy Glutenex znajdującej się pod Poznaniem mówi, iż statuetka Lodołamacza, którą uzyskał w jednej z edycji Konkursu to – potwierdzenie sukcesu oraz motywacja do ciągłego podwyższania standardów. Nagroda dała mi również dużo radości. Potwierdziła, że obrana kilkanaście lat temu droga była słuszna.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony www.lodolamacze.info.pl. Organizatorem Konkursu jest Fundacja FAZON, której twórcą jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Zapraszamy do Konkursu.

Kontakt:

Anna Skupień

Rzecznik prasowy

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

kom. 502 198 977

e-mail: rzecznik@popon.pl

 Facebook
LinkedIn
Skip to content