Czy to koniec zakładów pracy chronionej?

Czy to koniec zakładów pracy chronionej?

Dla zakładów pracy chronionej to koniec. Wycofamy się z rynku chronionego i zwolnimy część niepełnosprawnych – mówią pracodawcy na spotkaniach organizowanych przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w związku ze zmianami proponowanymi przez rząd. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w Rzeszowie.

W województwie podkarpackim działają 93 zakłady pracy chronionej, w których pracują 15 872 osoby, w tym aż 12 647 z nich to osoby niepełnosprawne. W podobnych firmach, na terenie całego kraju zatrudnionych jest przeszło 170 tys. osób niepełnosprawnych, a liczba zakładów ze statusem chronionym w ciągu czterech ostatnich lat zmniejszyła się aż o 630 firm i spada. Co za tym idzie spada też liczba osób niepełnosprawnych zatrudnianych w tych firmach. Powodem są sukcesywnie wprowadzane ograniczenia. W ciągu ostatnich lat zmniejszyły się dopłaty do pensji, podwyższono wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zlikwidowano ulgi i zaostrzono wymogi stawiane tym zakładom.

Rząd funduje niepełnosprawnym oraz pracodawcom zatrudniającym te osoby kolejną rewolucję. Zmiany proponowane w ustawie okołobudżetowej zakładają obniżenie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych o około jedną trzecią, a szczególny spadek wsparcia dotyczy dopłat do pensji osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Ponadto dopłaty zostaną zrównane z otwartym rynkiem pracy.

Zakładom Pracy Chronionej pozostawiono jednocześnie dotychczasowe obowiązki. Wśród nich między innymi: zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, czy uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie dostosowania pomieszczeń firmy.

Proponując zmiany nie liczono się z kosztami społecznymi, nikt nie policzył ile osób straci pracę i ile będzie wymagało pomocy opieki społecznej. A kto zatrudni tych, którzy mają poważne dysfunkcje? Czy rząd myśli, że znajdą oni miejsce na otwartym rynku pracy? – pyta Jan Zając Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i dodaje – Nie zgadzamy się na te propozycje i podejmujemy działania. Między innymi organizujemy w całym kraju spotkania z pracodawcami, spotykamy się z parlamentarzystami informując ich o niekorzystnym wpływie zawartych w projekcie ustawy zapisów, a także skierowaliśmy pisma zawierające stanowiska naszej Organizacji oraz propozycje zmian do najwyższych władz.

Kolejne spotkania pracodawców odbędą się w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku i Katowicach. Harmonogram spotkań dostępny jest na stronie POPON.plFacebook
LinkedIn
Skip to content