Czy w 2014 roku trzeba uwzględnić zaświadczenie lekarskie o zastosowaniu skróconej normy czasu pracy. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej, pisze radca prawny Mateusz Brząkowski

Czy w 2014 roku trzeba uwzględnić zaświadczenie lekarskie o zastosowaniu skróconej normy czasu pracy. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej, pisze radca prawny Mateusz Brząkowski

Zatrudniliśmy osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na pełen etat. Po skierowaniu jej na wstępne badania lekarskie okazało się, że lekarz wystawił jej zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo). Czy w 2014 roku pracodawca również powinien uwzględnić takie zaświadczenie?

Od 10 lipca 2014 r. każdej osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będzie przysługiwał skrócony czas pracy z mocy prawa. Nie będzie tym samym konieczności uzyskiwania przez pracownika osobnych zaświadczeń w tym zakresie.

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje zmieniony art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nim czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.

Skróconą normę czasu pracy stosuje się od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia.

Stosowanie skróconych norm czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Z kolei godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.

Należy jednak pamiętać, iż w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r., sygn. akt K17/11, art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, jest niezgodny z art. 2 w zw. z art. 69 Konstytucji RP.

Wyrok TK uchylający ten przepis wejdzie w życie 10 lipca 2014 r.

Podstawa prawna

Art. 15 i 18 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Autor: Mateusz Brząkowski radca prawny

Polska Organizazja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content