Dolnośląsko-opolscy Laureaci Konkursu Lodołamacze 2014

Dolnośląsko-opolscy Laureaci Konkursu Lodołamacze 2014

W dniu dzisiejszym w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu wręczono statuetki dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. W Konkursie Lodołamacze 2014 wyróżniony pracodawców z regionu dolnośląskiego i opolskiego. Firmy nagrodzono za łamanie stereotypów i otwarcie na problemy osób z niepełnosprawnością w trzech kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy oraz Instytucja.

Pierwsze miejsce i statuetkę Lodołamacza w kategorii Zatrudnienie Chronione uzyskało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WADEX S.A. z Wrocławia. Wadex doceniono za, nie tylko tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, lecz również zapewnienie kompleksowej opieki medycznej w zakresie podstawowym, rehabilitacyjnym i usprawniającym. W kategorii Otwarty Rynek Pracy nagrodzono Stowarzyszenie Świętego Celestyna z Mikoszowa. Doceniono profesjonalną pomoc medyczną, rehabilitacyjną edukacyjną oraz wielką pracę na rzecz osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Pierwsze miejsce i statuetkę Lodołamacza w kategorii Instytucja przyznano natomiast Stowarzyszeniu na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”, organizacji pozarządowej skupiającej specjalistów działających w obszarze edukacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Nagrodę honorową Kapituły dolnośląsko-opolskiej, Lodołamacza Specjalnego, otrzymał Jarosław Duszak, który sam o sobie mówi, że nie zasługuje na żadne nagrody, że to co robi – to jego praca. Jednak współpracownicy twierdzą, że jego zaangażowanie znacznie przekracza zakres obowiązków służbowych. Jest jednym z nielicznych w Polsce Prezesem Polskiego Związku Głuchych, który jest osobą słyszącą, co świadczy o tym, że środowisko osób głuchych i niesłyszących darzy go ogromnym zaufaniem. Super Lodołamacza przyznano natomiast Fundacji „Promyk Słońca”. Doceniono organizację, która z wielkim oddaniem pomaga niepełnosprawnym dzieciom stwarzając im możliwości jak najpełniejszego rozwoju w bezpiecznym i przyjaznym miejscu.

Statuetki Lodołamaczy przyznawane są od 2006 roku przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „FAZON”.

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskie Konkursu odbędzie się 8 października w Zamku Królewskim w Warszawie.

Laureaci

Kategoria Zakład Pracy Chronionej

  • I miejsce: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Wadex S.A. to firma wrażliwa społecznie i nastawiona na współpracę ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że firma zatrudnia osoby niepełnosprawne na stanowiskach różnego szczebla w tym kierowniczych. Firma Wadex nie ogranicza się tylko do stworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, lecz zapewnia także kompleksową opiekę medyczną w zakresie podstawowym, rehabilitacyjnym i usprawniającym.

Od 2010 roku pracodawca dofinansowuje pracownikom 60% wartości karnetów uprawniających do korzystania z bogatej oferty ośrodków sportowych i zajęć relaksacyjno – sportowych, dzięki czemu zwiększył się zakres dostępnych form rehabilitacji. Wszystkie placówki, z których może pracownik korzystać dzięki karcie sportowej są ośrodkami prywatnymi, które nie wymagają skomplikowanych procedur znanych z naszej służby zdrowia. To osoba posiadająca kartę decyduje się kiedy i gdzie chce korzystać z zajęć usprawniających.

Kolejnym elementem, który składa się na pozytywny wizerunek spółki jako zakładu pracy chronionej jest możliwość dokształcania się i zgłaszania zapotrzebowania na szkolenia. Pracownik ma możliwość samodzielnego wyboru formy dokształcania, którego koszty mogą zostać pokryte z przeznaczonych na ten cel środków. Zarząd podejmuje regularnie działania o charakterze socjalnym, które mają na celu stworzyć jak najlepsze środowisko pracy zawodowej.

Firma ciągle się rozwija i tworzy nowe możliwości zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością pokazując tym samym, jak wiele można osiągnąć inwestując w oddanych pracowników, jakimi są osoby niepełnosprawne.

  • II miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie
  • III miejsce: Spółdzielnia Inwalidów „Jedność”

Kategoria Otwarty Rynek

  • I miejsce: Stowarzyszenie Świętego Celestyna

Stowarzyszenie Świętego Celestyna powstało ponad 23 lata temu z myślą o ludziach dotkniętych niepełnosprawnością, niesieniu im pomocy i polepszaniu komfortu ich życia codziennego. Stowarzyszenie zostało założone przez trzy kobiety mgr Annę Kobel, dr nauk med. Krystynę Kobel-Buys oraz mgr Małgorzatę de Haan. Obecnie Stowarzyszenie św. Celestyna to duży, nowoczesny ośrodek, który zapewnia profesjonalną pomoc medyczną, rehabilitacyjną edukacyjną oraz wdraża do pracy osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Misją Stowarzyszenia jest działalność na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, cierpiących na schorzenia narządu ruchu oraz osób z następstwami uszkodzenia układu nerwowego. W ostatnich latach Stowarzyszenie Św. Celestyna skupiło swoją uwagę na wprowadzaniu nowych metod w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, należą do nich m.in. – Hipoterapia, Dogoterapia oraz Muzykoterapia.

Sporym sukcesem Stowarzyszenia jest znacząca poprawa kondycji psychicznej i fizycznej podopiecznych. Tą poprawę w dużym stopniu udaje się uzyskać dzięki uczestnictwu osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, który organizuje obozy terapeutyczne, konkursy artystyczne oraz zawody sportowe jak i dzięki pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zakład zatrudnia osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Pracownicy Zakładu wykonują oryginalne i niepowtarzalne arcydzieła sztuki ceramicznej i rękodzielniczej. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych, możliwość pracy zarobkowej wpływa na znaczne podniesienie kompetencji społecznych, integrację społeczną, a tym samym poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie.

Stowarzyszenie w swej szeroko rozumianej działalności stara się ułatwić osobom niepełnosprawnym codzienną egzystencję tak, aby nie różniła się w znaczący sposób od życia ludzi pełnosprawnych.

  • II miejsce: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
  • III miejsce: DOTI Spółka Jawna Manufaktura Draży Czekoladowych D.M. Mroczkowscy

Kategoria Instytucja

  • I miejsce: Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”

Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości” jest ekspercką organizacją pozarządową skupiającą specjalistów działających w obszarze edukacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie wspiera szkoły wyższe oraz ich niepełnosprawnych studentów poprzez liczne działania takie jak: adaptacja materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych, coaching, szkolenia, doradztwo edukacyjno-zawodowe, kursy językowe, obozy integracyjne itp. Przez 5 lat działalności z usług Stowarzyszenia skorzystało ponad 500 studentów niepełnosprawnych. W ten sposób Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości” gromadzi największą w Polsce bazę studentów o różnych kwalifikacjach i kompetencjach z wielu renomowanych uczelni.

Dodatkowo Stowarzyszenie jest realizatorem konferencji „Możliwości a bariery”, która służy omówieniu praktycznych aspektów wsparcia studentów niepełnosprawnych na uczelniach publicznych i niepublicznych oraz przyjrzeniu się ogółowi działań wspierających osoby z niepełnosprawnością, prowadzonych na Dolnym Śląsku. Duże zaufanie i marka Stowarzyszenia w środowisku akademickim pozwala dotrzeć do szerokiego grona studentów i absolwentów.

Obecnie wśród realizowanych programów Stowarzyszenia są: Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego, Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych oraz dwa nowe projekty – kampanie społeczne z Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Kampanie społeczne mają za zadanie zachęcić do studiowania młode osoby z niepełnosprawnościami oraz kreować ich dobry wizerunek wśród społeczeństwa, czyli to na co teraz najbardziej kładzie nacisk działalność Stowarzyszenia „Twoje nowe możliwości”.

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” jest wyjątkową i godną naśladowania organizacją, która pokazuje, że można i warto przełamywać lody ludzkiej obojętności.

  • II miejsce: Polski Związek Głuchych Oddział Opolski
  • III miejsce: Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe

SUPER LODOŁAMACZ 2014

Fundacja „Promyk Słońca”

Ogólnopolska Fundacja na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk Słońca” powołana została 7 czerwca 1990 r. na wzór niemieckiej fundacji założonej przez Prof. Dr. h.c. mult. Theodora Hellbrügge – wybitnego pediatrę, twórcę renomowanego Kinderzentrum w Monachium, autora nowatorskiej metody diagnostyki dziecięcej znanej pod nazwą Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej.

Wśród założycieli Fundacji „Promyk Słońca” znaleźli się ludzie wielkiego serca, przedstawiciele świata medycyny, mediów i biznesu:

prof. dr hab. n. med. Jan Pellar, dr n. med. Grażyna Banaszek, prof. dr hab. Bogusław Halikowski , Prof. Dr. h.c. mult. Theodor Hellbrügge, Jan Benedykt Jaroszewicz, Wojciech Jędrzejewski, Romuald Kus, Magdalena Olszewska, Krzysztof Pietraszkiewicz, Elżbieta Penderecka, prof. dr hab. Aleksander Ronikier, ks. Józef Tischner.

Fundacja od 1993 r. realizuje model zintegrowanych działań w zakresie opieki nad dzieckiem i jego rodziną oraz wsparcie osób niepełnosprawnych w różnym wieku. Fundacja zapewnia niepełnosprawnym dzieciom kompleksową pomoc medyczno-terapeutyczną oraz psychologiczno-pedagogiczną przez aktywną, dobrze przygotowaną kadrę, która stale podnosi swoje kwalifikacje. Wspiera również rodziców i opiekunów w procesie leczenia i rehabilitacji dziecka.

Fundacja powołała do życia wiele instytucji wspierających i działających na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Są to m.in.: Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, Integracyjny Żłobek „Promyk Słońca”, Publiczne Przedszkole Integracyjne „Promyk Słońca”, Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „Promyk Słońca” oraz Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyk Słońca”.

W 2006 r. Fundacja otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej.

Fundacja „Promyk Słońca” jest organizacją, która z wielkim oddaniem ogranicza skutki niepełnosprawności u dzieci, stwarzając im możliwości jak najpełniejszego rozwoju w bezpiecznym i przyjaznym miejscu.

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2014

Jarosław Duszak

Pan Jarosław Duszak jest tłumaczem języka migowego, nauczycielem akademickim, współtwórcą wielu publikacji i wydawnictw multimedialnych dot. języka migowego, a przede wszystkim jest społecznikiem o wielkim sercu. Niejednokrotnie w ramach swojego wolnego czasu, udziela bezpłatnej pomocy osobom niesłyszącym. W 2000 roku organizował pracę w powołanym na nowo Oddziale Opolskim Polskiego Związku Głuchych. Mimo wielu przeciwności, takich jak brak środków finansowych na prowadzenie działalności nie poddawał się i w chwilach zwątpienia mobilizował swoich członków do pracy. Dzięki jego kreatywności udało się przeprowadzić remont w lokalach Polskiego Związku Głuchych w Opolu. Stale angażuje się w realizację różnorodnych projektów współfinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta Opola, Urząd Marszałkowski oraz finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ściśle współpracuje z wszelkimi instytucjami pomagającymi osobom niepełnosprawnym i chorym. Niezwykle zaangażowany w pracę na rzecz osób z uszkodzonym słuchem. Stara się na co dzień walczyć z bezdusznością i bezprawiem wobec osób niepełnosprawnych. Propaguje problematykę osób niesłyszących, współpracując z wieloma uczelniami w województwie opolskim.

Jest wymagającym współpracownikiem, ale najwyższą poprzeczkę stawia sobie. Sam o sobie mówi, że nie zasługuje na żadne nagrody, że to co robi – to jego praca, ale jego współpracownicy twierdzą, że jego zaangażowanie znacznie przekracza zakres obowiązków służbowych. Jest jednym z nielicznych w Polsce Prezesem Polskiego Związku Głuchych, który jest osobą słyszącą, co świadczy o tym, że środowisko osób głuchych i niesłyszących darzy go ogromnym zaufaniem.

Kontakt:

Anna Skupień

rzecznik prasowy

kom. 502 198 977

e-mail: rzecznik@popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content