Echo Dnia – Podkarpacie: Wsparcie zawodowe dla niepełnosprawnych studentów

Echo Dnia – Podkarpacie: Wsparcie zawodowe dla niepełnosprawnych studentów

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której fundatorem i założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON, realizuje obecnie projekt „Technologia – Efektywność -Kompetencje – Aktywizacja czyli TEKAABSOLWENTA – Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyci u zatrudnienia” współfinansowany ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.

Projekt adresowanyjest do niepełnosprawnych studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów szkół wyższych zamieszkujących między innymi Podkarpacie. Wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Wszelkie informacje na stronie internetowej www.fazon.pl.

Źródło: Echo Dnia – PodkarpacieFacebook
LinkedIn
Skip to content