Fakty Krakowa: UM Kraków: Lodołamacze – konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie

Fakty Krakowa: UM Kraków: Lodołamacze – konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie

Już po raz trzynasty kapituła konkursu Lodołamacze wybierze firmy, instytucje i osoby najbardziej angażujące się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworzą dla nich miejsca pracy i pokazują, że takie osoby mogą być doskonałymi pracownikami.

Od 13 lat Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych nagradza pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i podejmujących różne inicjatywy. Do 31 lipca można zgłaszać się lub nominować firmy, instytucje i osoby, dla których priorytetem jest wrażliwość, eliminowanie barier i podziałów społecznych względem osób z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia są przyjmowane w kategoriach: „Zatrudnienie Chronione”, „Otwarty Rynek Pracy”, „Instytucja”, „Przyjazna Przestrzeń”, „Zdrowa Firma”, „Dziennikarz bez Barier”.

Lodołamacze wyróżnia doświadczenie, fachowość, tradycja, osiągnięty sukces, ale przede wszystkich wrażliwość społeczna, która przekłada się na odpowiedzialne zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Przystąpienie do konkursu jest nie tylko wyróżnikiem wrażliwości i solidarności społecznej, ale też elastyczności w działaniu i nowoczesnego podejścia do polityki zatrudnienia, bowiem troska o drugiego człowieka jest jedną z najwyższych wartości.

Co roku kapituła stara się ulepszać konkurs w taki sposób, aby odpowiadał na zmieniające się potrzeby i przystosowywał do nowych trendów. Społeczna odpowiedzialność biznesu, tak obecnie ważna w życiu każdej firmy, to także dbałość o życie i zdrowie pracowników. Także pracowników niepełnosprawnych, dla których ten problem ma szczególne znaczenie. „Zdrowa firma” ma za zadanie promować liderów w realizacji tej formy społecznej odpowiedzialności biznesu. Nie możemy zapomnieć, że współcześnie od mediów oczekujemy ciekawego i rzetelnego podejmowania ważnych społecznie tematów, także tematów dotyczących osób z niepełnosprawnością. Zadaniem współczesnego dziennikarza jest przekraczanie wszelkich barier, także tych związanych z uprzedzeniami i stereotypami wobec osób z niepełnosprawnością. Dlatego w kategorii „dziennikarz bez barier” tacy dziennikarze zostaną pokazani i nagrodzeni. Nasze społeczeństwo się zmienia, coraz więcej mamy osób starszych, dlatego „przyjazna przestrzeń” to nie tylko oczekiwanie osób z niepełnosprawnością. Warto promować miejsca, w których przestrzeń jest przyjazna dla wszystkich. Przyjazna przestrzeń to przestrzeń społecznej integracji, gdzie wszyscy powinni się czuć dobrze.

Konkurs pokazuje – dzięki szczegółowym kategoriom – jak szeroki zakres może mieć społeczna odpowiedzialność. Laureaci konkursu reprezentują najwyższe standardy w obszarze wrażliwości na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Optymizmem napawa fakt istnienia tylu wspaniałych firm otwartych na zrozumienie niepełnosprawności.

Do konkursu dotychczas przystąpiło ponad 4100 firm, a ponad 590 przedsiębiorstw odebrało nagrody w Konkursie.

Konkurs podzielony został na dwa etapy: regionalny – wyłaniający laureatów w poszczególnych rejonach kraju oraz centralny – w którym finaliści zmierzą się w walce o laur Lodołamaczy 2018.

Statuetki zostaną przyznane w sześciu kategoriach, na laureatów tegorocznej edycji konkursu czekają również dwie kategorie specjalne „Superlodołamacz” i „Lodołamacz Specjalny”.

Prestiżową nagrodą Lodołamacza 2018 zostaną wyróżniane firmy podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 27 września w Zamku Królewskim w Warszawie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl.

Źródło: faktykrakowa.plFacebook
LinkedIn
Skip to content