Głos Koszaliński: Niepełnosprawni: inne godziny pracy

Głos Koszaliński: Niepełnosprawni: inne godziny pracy

Czas pracy przysługuje niepełnosprawnym z mocy prawa.

 

Od czwartku pracownik, który ma znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, będzie pracował 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. I to bez konieczności uzyskiwania zaświadczenia lekarskiego. To jest zmiana, o której każdy, kto zatrudnia osobę niepełnosprawną powinien wiedzieć.

 

Zasady czasu pracy osób niepełnosprawnych uregulowane są nieco odmiennie, niż osób pełnosprawnych. Czas pracy takiej osoby, nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo – chyba, że niepełnosprawny ma znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności – wówczas pracuje mniej godzin. Wynika to z mocy prawa, a nie, tak jak dotychczas, na mocy zaświadczenia lekarskiego. Mimo zmian przepisy dopuszczają wyjątki. -Skróconego czasu pracy nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu -tłumaczy Mateusz

 

Brząkowski, ekspert Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. – Również wówczas, gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz wyrazi na to zgodę. Jeżeli taka osoba jest zatrudniona przy pilnowaniu lub, gdy lekarz wyrazi na to zgodę, to do tej osoby należy stosować przepisy dotyczące czasu pracy wynikające z Kodeksu pracy. Mając zgodę lekarza niepełnosprawny pracuje według tych samych zasad, co osoby pełnosprawne. Czyli może on pracować w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych. Natomiast osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie przysługuje prawo do skróconej normy czasu pracy.

 

Źródło: Głos KoszalińskiFacebook
LinkedIn
Skip to content