Jaka przyszłość firm z pracą chronioną. Komentarz Moniki Tykarskiej wiceprezes POPON

Jaka przyszłość firm z pracą chronioną. Komentarz Moniki Tykarskiej wiceprezes POPON

Już 31 marca 1014 roku przestanie obowiązywać zróżnicowanie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w/zależności od statusu firmy czy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego wdanym roku. Chwilę później zniknie z rynku duża część zakładów pracy chronionej.

Senat przyjął ustawę około-budżetową bez poprawek. Od kwietnia będą obowiązywać następujące kwoty dofinansowań do wynagrodzeń: 1800 zł – dla znacznego stopnia niepełnosprawności, 1125 zl -dla stopnia umiarkowanego, 450 zl – dla stopnia lekkiego. Pracodawcy zatrudniający osoby ze schorzeniami specjalnymi otrzymają dodatkowo dofinansowanie w wysokości 600 zł. Od wejścia w życie nowych przepisów do wszystkich firm będzie trafiać pomoc na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w tej samej wysokości. Jednak tylko część tych firm pozostaje obarczona dodatkowymi obowiązkami. Wynikają one z zasad funkcjonowania na rynku chronionym. Jakie będą tego konsekwencje?

Odpowiedź jest oczywista – mówi Monika Ty karska, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. – Będzie to rezygnacja ze statusu zakładu pracy chronionej i podjęcie działań pozwalających ograniczyć koszty wynikające z dodatkowych obowiązków i wysokiej koncentracji osób niepełnosprawnych. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych to dla wielu misja. Jednak prowadząc firmę nie można zapominać o jej wynikach finansowych – dodaje. Dofinansowanie do wynagrodzeń to jedna z podstawowych zachęt do zatrudniania, to także wyrównanie konkurencyjności firm zatrudniających osoby niepełnosprawne. Obniżenie poziomu dofinansowania może skutkować pogorszeniem wyników finansowych oraz odebraniem pomocy publicznej, której nie mogą otrzymywać firmy pozostające w złej kondycji finansowej. To jeszcze jedna konsekwencja zmian przyjętych przez parlament. – A stąd już blisko takiej firmie do ogłoszenia upadłości i likwidacji miejsc pracy – podkreśla Monika Tykarska. – Nie można zapominać również o tym, że firmy ze statusem zakładu pracy chronionej, ze względu na swą specyfikę, są niejednokrotnie jedynym miejscem, które nadaje się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Pomagają nie tylko w rehabilitacji społecznej i zawodowej, ale także medycznej. Są szansą dla osób niepełnosprawnych na wyjście z domu, integrację i funkcjonowanie w społeczeństwie.

Pracodawcom oraz osobom niepełnosprawnym pozostało apelowanie do prezydenta RP o niepodpisywanie uchwalonej ustawy albo podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która miałaby na celu złagodzenie negatywnych skutków wprowadzonych zmian. (MOKR)

Źródło: Dziennik ZachodniFacebook
LinkedIn
Skip to content