Jan Zając Prezes POPON w Głosie Wielkopolskim odpowiada na pytania czytelników

Jan Zając Prezes POPON w Głosie Wielkopolskim odpowiada na pytania czytelników

Zatrudniamy osobę niepełnosprawną. Co trzeba wiedzieć? odpowiada Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Na co mogą liczyć pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne?
Jan Zając, prezes POPON: Zatrudniający takie osoby mogą liczyć na dofinansowanie do wynagrodzeń, częściowy zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń firmy, kosztów adaptacji lub kupienia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, kosztów jej asystenta, szkolenia pracownika niepełnosprawnego i wyposażenia stanowiska pracy.

 

Jakiemu pracodawcy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej?
Jan Zając, prezes POPON: Dofinansowanie przysługuje pracodawcom, którzy prowadzą zakład pracy chronionej i tym z otwartego rynku pracy, którzy zatrudniają do 25 osób lub co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, oraz osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc.

 

Kiedy pracodawca nie płaci kar na PFRON?
Jan Zając, prezes POPON: Pracodawca nie płaci kar, gdy zatrudnia minimum 25 osób – w tym co najmniej 6 proc. osób niepełnosprawnych lub zatrudnia mniej niż 25 pracowników.

 

Czy emeryci otrzymują dofinansowanie do wynagrodzenia?
Jan Zając, prezes POPON: Nie. Dofinansowanie do wynagrodzenia nie przysługuje pracownikom zaliczanym do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

 

Który pracodawca dostanie dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego u kilku pracodawców?
Jan Zając, prezes POPON: Dofinansowanie dostanie ten, który zatrudnił niepełnosprawnego pracownika jako pierwszy, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby.

 

Czy uzyskanie orzeczenia o niezdolności do pracy oznacza zakaz pracy?
Jan Zając, prezes POPON: Nie. Osoby, które uzyskały orzeczenie o niezdolności do pracy lub o niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji mogą pracować zarówno w systemie pracy chronionej, jak i na otwartym rynku pracy.

 

Jestem pracodawcą, czy mogę uzyskać refundację kosztów tworzenia lub przystosowania stanowiska pracy?
Jan Zając, prezes POPON: Można się starać o taką refundację, jeżeli przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudnia się osoby niepełnosprawne, które m.in. mają status osób bezrobotnych lub poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu, albo są skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy.

 

Na jakiej podstawie odbywa się zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy?
Jan Zając, prezes POPON: Zwrot tych kosztów odbywa się na podstawie umowy pracodawcy ze starostą, która poprzedzona jest odpowiednim wnioskiem ze strony pracodawcy.Skip to content