Kiedy niepełnosprawny ma prawo pracować krócej. W nowej trybunie Opolskiej POPON tłumaczy zasady skróconego czasu pracy

Kiedy niepełnosprawny ma prawo pracować krócej. W nowej trybunie Opolskiej POPON tłumaczy zasady skróconego czasu pracy

– Według zasad obowiązujących od stycznia 2012 roku osoba niepełnosprawna zaliczana do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracuje 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli posiada odpowiednie zaświadczenie wystawione przez lekarza Skróconą normę czasu pracy stosuje się od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia Krótszy czas pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia niepełnosprawnego.

 

Jednak ustawa w takiej formie trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Zaskarżony został przepis, zgodnie z którym nie można było odwołać się od stanowiska lekarza co do niewystawienia zaświadczenia o celowości skróconej normy czasu pracy. W związku z wyrokiem Trybunału osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będzie przysługiwał skrócony czas pracy z mocy prawa. Nie będzie więc konieczności uzyskiwania przez pracownika osobnych zaświadczeń w tym zakresie. Zgodnie z wyrokiem Trybunału obecnie obowiązujący przepis utraci ważność 9 lipca 2014 roku.

 

Źródło: Nowa Trybuna OpolskaFacebook
LinkedIn
Skip to content