Komentarz Jana Zająca dla Gazety Wyborczej

Komentarz Jana Zająca dla Gazety Wyborczej

Na koniec 2014 r. niepełnosprawnych było w Polsce 4,9 mln; co piąty nie miał prawnego statusu osoby niepełnosprawnej – wynika z najnowszego badania GUS. W czwartek obchodzony jest Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Najnowsze dane GUS pochodzące z opublikowanego właśnie Europejskiego Ankietowanego Badania Zdrowia mówią, że na koniec 2014 r. prawne orzeczenie o niepełnosprawności miało ponad 3,8 mln Polaków, w tym 180 tys. dzieci, co stanowi 3 proc. populacji w wieku 0-14 lat. Orzeczenie posiadało znacznie więcej chłopców niż dziewczynek.

W ciągu ostatnich 5 lat – badanie jest wykonywane w takim cyklu – liczba osób o prawnym statusie zmniejszyła się o ponad 350 tys. W ubiegłym roku orzeczenie o niepełnosprawności miał co 10 mieszkaniec Polski.

Według GUS grupa osób z niepełnosprawnościami może być jednak znacznie większa i w zależności od poziomu ograniczeń sięgnąć 4,9 mln. Jak podkreślają eksperci GUS w badaniu (które dotyczyło stanu zdrowia Polaków i ich subiektywnej oceny przez respondentów – PAP) częściej niż osoby sprawne skarżą się na choroby przewlekłe i długotrwałe problemy zdrowotne. Co druga osoba z tej grupy ma kłopoty w wykonywaniu prostych czynności codziennych związanych z tzw. samoobsługą, prawie trzy czwarte – z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Znaczna część musi korzystać z pomocy innych osób.

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest od 1992 r. Ustanawiając go, Organizacja Narodów Zjednoczonych chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz ich integracji z resztą społeczeństwa.

O tym, że Polska w 2012 r. ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych przypomniał na swoje stronie internetowej Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. „Jej przesłanie – pełne, aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności, na równi z innymi osobami – powinno być przypomniane szczególnie w tym dniu” – napisał.

Złożył wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, opiekunom oraz osobom, które swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby niepełnosprawne życzenia „pomyślności, odwagi i konsekwencji w dążeniu do zwiększenia niezależności i poprawy jakości ich życia.

O jednym z praw zapisanych w konwencji – prawie osób niepełnosprawnych do pracy na zasadzie równości z innymi osobami przypomniała w oświadczeniu przesłanym PAP Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

POPON podał, że choć w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosła liczb pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, to zmienia się struktura rynku – powoli znikają firmy ze statusem pracy chronionej, wiele z nich przenosi się na tzw. otwarty rynek pracy bądź zostaje zlikwidowanych.

Według POPON liczba firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnością wzrosła od 2010 r. o 8 tys. 205 osób; mimo to zatrudnienie osób niepełnosprawnych zmalało o 26 tys. osób.

„Uprzedzenia i stereotypy względem osób z niepełnosprawnością są nadal silne zakorzenione w różnych grupach społecznych. Walka z nimi jest bardzo trudna i trwa od wielu lat. Oczywiście wiele się zmieniło. Najłatwiej jest likwidować bariery architektoniczne, jako te najbardziej widoczne na pierwszy rzut oka. Nie powinno się jednak zapominać o innych funkcjonujących stereotypach, czy nadal istniejącym wykluczeniu tej grupy społecznej” – powiedział cytowany w oświadczeniu Jan Zając, prezes POPON

3 grudnia Fundacja Integracja rozstrzygnie doroczny konkurs „Człowiek bez barier”, który promuje osoby niepełnosprawne pokonujące bariery i odnoszące sukcesy. Nagrody zostaną wręczone w czwartek podczas gali w Zamku Królewskim w Warszawie. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem małżonki prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy, która będzie obecna na uroczystości.

W tym roku zostanie również przyznana nagroda specjalna dla polskiej piosenkarki i autorki tekstów Moniki Kuszyńskiej, która – jak przekonują organizatorzy – „w niezłomny sposób pokonuje bariery i promuje postawę walki z przeciwnościami losu w życiu osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności”.

Źródło: wiadomosci.gazeta.plFacebook
LinkedIn
Skip to content