Kurczy się rynek pracy dla osób niepełnosprawnych

Kurczy się rynek pracy dla osób niepełnosprawnych

Między grudniem 2010 r. a majem 2011 nastąpiło gwałtowne zmniejszenie liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych zgłoszonych do Systemu Obsługi Dofinansowań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (SODIR PFRON).
Liczba osób niepełnosprawnych zmniejszyła się o 32 404 etaty, co stanowi 13% zgłoszonych w SODIR PFRON w grudniu 2010 roku.

Najbardziej spadła liczba osób niepełnosprawnych zgłoszonych do sytemu na przełomie lutego i marca 2011 r. Był to czas wejścia w życie przepisów, które pozbawiały pracodawców wsparcia na zatrudnienie osób niepełnosprawnych z uprawnieniami emerytalnymi. Czyżbyśmy powracali do sytuacji z początku 2009 roku? Tak się wydaje, gdyż wówczas w systemie SODIR PFRON zarejestrowanych było (w przeliczeniu na etaty) 212 844 osób niepełnosprawnych. Na koniec kwietnia 2011 było tych osób 217 908.

To nie jedyne rozwiązanie, wynikające ze nowelizacji, która weszła w życie na początku bieżącego roku. Wyjątkowo niekorzystne okazało się pozbawienie w praktyce zakładów pracy chronionej możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON, czy zaostrzenie kryteriów na podstawie, których udzielane mogły być zwolnienia w podatkach i opłatach.

W konsekwencji tych zmian, część zakładów chronionych, które nie mają już możliwości udzielania ulg z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych utraciła umowy lub kontrakty, zmniejszyło się wsparcie na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, likwidowane są miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, zmniejszyło się zainteresowanie zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością – mówi Anna Skupień, rzecznik Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. – Kto będzie realizował zadania z zakresu chronionego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, jeśli takie tempo rezygnacji będzie się utrzymywało?

Anna Skupień dodaje, przed nami poważne zmiany dotyczące wysokości dofinansowania na wynagrodzenie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz koniec okresu przejściowego na dostosowanie się do nowych wskaźników dla obecnych zakładów pracy chronionej.

Źródło: www.gospodarkapodkarpacka.pl
Opublikowano: 2011-07-11
Autor: acFacebook
LinkedIn
Skip to content