Lca.pl: TPD odebrało medal za „Lodołamacze 2016”

Lca.pl: TPD odebrało medal za „Lodołamacze 2016”

Kazimierz Pleśniak, prezes legnickiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odebrał na Zamku Królewskim brązowy medal „Lodołamaczy 2016”.

Kazimierz Pleśniak odebrał medal na Zamku Królewskim

Foto: Arch. TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy jako laureat tegorocznego plebiscytu „Lodołamacze 2016” na szczeblu dolnośląskim, automatycznie został nominowany do udziału w ogólnopolskim konkursie. 29 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się XI Gala Finału Konkursu Ogólnopolskiego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych „Lodołamacze 2016”. W kategorii instytucja za działalność na rzecz pomocy osobom, a zwłaszcza dzieciom niepełnosprawnym legnicki oddział TPD zajął trzecie miejsce w kraju i zdobył brązowy medal.

Tytuł Lodołamacza przyznano TPD za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych. Zdaniem Kapituły działalność Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania. W legnickim oddziale TPD działa 12 kół specjalnych przy wszystkich ośrodkach szkolno-wychowawczych, domu dziecka, szkołach integracyjnych oraz środowiskowych kołach samopomocy rodziców. Takie przedsięwzięcia jak Paraolimpiada, Plener Plastyczny Osób Niepełnosprawnych, Przeglądy Twórczości Artystycznej „Sercem malowane” czy wycieczki „Szlakiem św. Jana Pawła II” są organizowane od 2003 r. TPD zatrudnia również osoby niepełnosprawne dzięki dofinansowaniu PFRON.

Na tegoroczną edycję konkurs, której patronowała Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda, napłynęło 460 wniosków. W uroczystości uczestniczyła trzyosobowa delegacja TPD z prezesem Kazimierzem Pleśniakiem na czele.

Źródło: pogodzinach.lca.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content