Lodołamacze 2016 – gala regionalna

Lodołamacze 2016 – gala regionalna

W sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się Podkarpacko-Lubelska Regionalną Galę XI Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2016, podczas której nagrodzono pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

W uroczystości wziął udział wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski, który wręczył statuetkę za zajęcie I miejsca w kategorii Zatrudnienie Chronione. Wicewojewoda podziękował wszystkim pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne za pokonywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z działalnością zawodową niepełnosprawnych.

Lodołamacze to ludzie, firmy, instytucje włączające się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych po przez tworzenie lepszych warunków pracy i otwartość na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Nagrody przyznawane są trzech kategoriach konkursowych:

  1. Zatrudnienie Chronione- pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej.
  2. Otwarty Rynek Pracy- przedsiębiorcy otwartego rynku pracy, w tym również stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą i fundacje posiadające status przedsiębiorcy.
  3. Lodołamacz Instytucja- instytucje, stowarzyszenia, organizacje i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej.

oraz w dwóch kategoriach dodatkowych:

  1. Super Lodołamacz- dla najlepszego z najlepszych- dla przedsiębiorcy, instytucji, zakładu.
  2. Lodołamacz Specjalny- dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zobacz zdjęcia

Autor: Anna Kotowicz

Źródło: rzeszow.uw.gov.plFacebook
LinkedIn
Skip to content