Lodołamacze na Dolnym Śląsku i w Opolskim otwarte

Lodołamacze na Dolnym Śląsku i w Opolskim otwarte

W konferencji inaugurującej IX dolnośląską edycję Konkursu Lodołamacze 2014, która odbyła się w Urzędzie Miasta Wrocławia udział wzięli: Barbara Pokorny Przewodnicząca Rady Krajowej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Zbigniew Piechociński Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej.

Ze strony Urzędu Miasta Wrocławia głos zabrała Joanna Nyczak Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Bartłomiej Skrzyński Rzecznik do spraw osób niepełnosprawnych. W imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego wypowiadała się Lilla Jaroń Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego. Przykład firmy zatrudniającej osoby niepełnosprawne zaprezentował Ryszard Grot Prezes firmy Simet, Laureata Lodołamacza 2013.

 

Dziękujemy wszystkim za obecność na konferencji: pracodawcom, przedstawicielom instytucji i organizacji, a przede wszystkim licznie obecnym na konferencji mediom.

 

Relacja fotograficzna z konferencji:

 

POPON_konferencja_Lodołamacze_Wrocław POPON_konferencja_Lodołamacze_Wrocław
POPON_konferencja_Lodołamacze_Wrocław POPON_konferencja_Lodołamacze_Wrocław
POPON_konferencja_Lodołamacze_Wrocław POPON_konferencja_Lodołamacze_Wrocław
POPON_konferencja_Lodołamacze_Wrocław POPON_konferencja_Lodołamacze_Wrocław
POPON_konferencja_Lodołamacze_Wrocław POPON_konferencja_Lodołamacze_Wrocław


Facebook
LinkedIn
Skip to content