Lubuskie.pl: LODOŁAMACZE 2016

Lubuskie.pl: LODOŁAMACZE 2016

9.09.2016 r. w Poznaniu wicemarszałek Romuald Gawlik uczestniczył w Wielkopolsko-Lubuskiej Regionalnej Gali XI Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2016. W kategorii Instytucja brązowy medal otrzymało Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” z Zielonej Góry. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym marszałek Elżbiety Anny Polak.

LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

Konkurs LODOŁAMACZE organizowany jest corocznie od 2006 r. W tym roku realizowana jest XI edycja.

Istota Konkursu Lodołamacze:

  • przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
  • integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
  • promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych,
  • zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

Etapy Konkursu

Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, składa się z dwóch etapów: Regionalnego i Centralnego. W pierwszym etapie niezależne Kapituły, na podstawie nadesłanych materiałów, dokonają analizy i wyłoniły finalistów regionalnych. Zwycięzcy I Etapu automatycznie przechodzą do Centralnego Etapu Konkursu, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich Lodołamaczy 2016.

Kategorie konkursowe

  • Zatrudnienie Chronione – pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej
  • Otwarty Rynek Pracy – przedsiębiorcy otwartego rynku pracy, w tym również stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą i fundacje posiadające status przedsiębiorcy
  • Lodołamacz Instytucja- instytucje, stowarzyszenia, organizacje i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej

Kategorie dodatkowe

  • Super Lodołamacz – dla najlepszego z najlepszych – dla przedsiębiorcy, instytucji, zakładu
  • Lodołamacz Specjalny – dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych

Liczba firm, która wzięła udział w dotychczasowych edycjach Konkursu

2006 r. 201 pracodawców,

2007 r. 267 pracodawców,

2008 r. 342 pracodawców,

2009 r. 386 pracodawców,

2010 r. 369 pracodawców,

2011 r. 350 pracodawców,

2012 r. 330 pracodawców,

2013 r. 375 pracodawców,

2014 r. 400 pracodawców.

2015 r. 414 pracodawców.

Laureaci 2016 r.

Kategoria Zatrudnienie Chronione

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Spółdzielnia Inwalidów Nadzieja w Ostrowie Wielkopolskim

Kapituła doceniła blisko 70-letnią działalność Spółdzielni Inwalidów Nadzieja w Ostrowie Wielkopolskim na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zarówno na stanowiskach kierowniczych, specjalistycznych, jak i robotniczych. Szczególną uwagę zwrócono na uratowanie Spółdzielni w 2015 r. przed upadłością przez nowego Prezesa Pana Włodzimierza Sosnowskiego, który postanowił wprowadzić dodatkową produkcję świec dla Caritasu. Dzięki temu przedsięwzięciu udało się zatrudnić dodatkowo nowe osoby z likwidowanej Spółdzielni Inwalidów Jutrzenka w Krotoszynie oraz wybudować nową halę z nowoczesnym parkiem maszynowym, a pomieszczenia wyposażono w klimatyzację, poprawiając tym samym warunki pracy. Dostrzeżono również, że pracownicy licznie korzystają z wycieczek połączonych z rehabilitacją, organizowanych przez pracodawcę.

II miejsce i srebrny medal: Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie

III miejsce i brązowy medal: Zakład Aktywności Zawodowej „Swoboda”

Kategoria Otwarty Rynek

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Delhan Artur Szyszka

Delhan Artur Szyszka zwyciężył w kategorii Otwarty Rynek Pracy. Kapituła zwróciła szczególną uwagę na fakt, że pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne na wszystkich szczeblach zatrudnienia, zgodnie z ich wykształceniem, zdolnościami, preferencjami oraz stanem zdrowia. W 2015 r. zatrudnionych zostało 5 nowych pracowników, a obecnie 25 % załogi stanowią osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Firma dodatkowo przekazuje środki na rzecz instytucji charytatywnych, działających w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych oraz prowadzi własną Fundację Delhan Uśmiech w Barwach Tęczy. Doceniono również, że pracownicy mają możliwość uczestnictwa w spotkaniach integracyjnych, grach integracyjno-sportowych, tak samo jak pozostali zdrowi członkowie zespołu, co korzystnie wpływa na przełamywanie niekorzystnych stereotypów dotyczących niepełnosprawności.

II miejsce i srebrny medal: Odrzańska Spółdzielnia Socjalna

III miejsce i brązowy medal: Konimpex Sp. z o.o.

Wyróżnienia:

Dobra Spółdzielnia Socjalna

Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel

Kategoria Instytucja

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Urząd Miejski w Koninie

Urząd Miejski w Koninie zwyciężył w kategorii Instytucja. Uwagę Kapituły zwróciło wyjątkowe zaangażowanie Urzędu w promowanie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, czego dowodem jest utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w nowoczesnym budynku w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Doceniono również, że Miasto Konin w 2015 r. zrealizowało projekt w ramach środków z EFS, dzięki którym samozatrudnienie znalazło 20 osób. W Urzędzie osoby z niepełnosprawnością są zatrudnianie głównie na stanowiskach kierowniczych oraz specjalistycznych, z czego duży odsetek stanowią osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Instytucja w 2015 r. nagrodziła także 77 wolontariuszy, którzy m.in. działają na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również wspiera cyklicznie drużynę koszykówki na wózkach z Konińskiego Stowarzyszenia Sportowego Mustang.

II miejsce i srebrny medal: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

III miejsce i brązowy medal: Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Zielonej Górze

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2016

Wielkopolski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „RAZEM”

Statuetka Super Lodołamacza została przyznana Wielkopolskiemu Klubowi Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „RAZEM” za wieloletnią działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, uprawiających kolarstwo tandemowe. W ramach sekcji turystycznej, osoby niewidome, będące jej członkami, biorą udział w rajdach i obozach turystycznych, rozwijając tym samym samodzielność, zaradność oraz podnosząc swoją sprawność fizyczną. Kolarze wywodzący się z Klubu biorą udział w wyścigach na terenie całego kraju i poza granicami, zdobywając czołowe lokaty (m.in. w 2016 r. Mistrzostwo Świata w duathlonie w Aviles, czy też w 2015 r. złote medale w Pucharze Świata w thriatlonie w Yokohamie i Londynie). Ponadto duet Przemysław Wegner i Artur Korc reprezentują w tym roku Poznań podczas XV Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro.

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2016

Hanna Pracharczyk – Założycielka i wieloletnia Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących

Statuetkę Lodołamacza Specjalnego otrzymała w tym roku Pani Hanny Pracharczyk. Współautorka Standardów Dostępności Miasta jest osobą ogromnie zaangażowaną w likwidowanie barier architektonicznych na terenie miasta Poznania. Pani Hanna Pracharczyk jako Współzałożyciel Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym przez wiele lat była organizatorką turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla rodziców i dzieci z dysfunkcjami wzroku. Pani Hanna w tym roku obchodzi 40-lecie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością. Ponadto jest inicjatorką i organizatorem ustawienia makiet dotykowych (Ostrowa Tumskiego, Starego Rynku, Stadionu Miejskiego oraz Placu Uniwersyteckiego) dla osób niewidomych, aby mogły także poznawać miasto Poznań w miarę swoich możliwości.

Zobacz zdjęcia

Autor: Małgorzata Tramś-Zielińska |

Źródło: http://lubuskie.plFacebook
LinkedIn
Skip to content