Medexpress.pl: Lodołamacze 2017 – Niepełnosprawność nie przeszkadza w osiąganiu celów

Medexpress.pl: Lodołamacze 2017 – Niepełnosprawność nie przeszkadza w osiąganiu celów

Konkurs Lodołamacze organizowany jest corocznie od 2006 r.

„Udowodniliście państwo, że niepełnosprawność absolutnie nie przeszkadza w osiąganiu sukcesów tak w życiu społecznym, jak i zawodowym” – powiedziała podczas XII Gali Lodołamacze Agata Kornhauser-Duda małżonka prezydenta RP i dodała, że tylko taka postawa powoduje, że „możemy mienić się społeczeństwem prawdziwie nowoczesnym”.

Laureatami XII edycji zostali m.in.: firma MetalERG z Oławy, „Dalej Razem” z Zielonej Góry, Politechnika Wrocławska, Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych z Torunia, Spółdzielnia Socjalna Równość z Krakowa, Kopalnia Soli Wieliczka. W kategorii „Dziennikarz bez barier” uhonorowano Bernadetę Szczyptę z Radia Rzeszów. Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe dla Fundacji Bez Tajemnic oraz rzecznika Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych Bartłomieja Skrzyńskiego.

Podczas gali, małżonka prezydenta podziękowała wszystkim, którzy pomagają osobom z niepełnosprawnościami, a w szczególności pracodawcom, którzy dają im zatrudnienie.

„Czy nasze społeczeństwo jest już tak otwarte na osoby z niepełnosprawnością, że nie potrzebujemy dobrych wzorców i przykładów?” mówił podczas gali Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Podczas swojego przemówienia nawiązał do trzech nowych kategorii, które uzupełniły formułę Konkursu w tym roku.

Społeczna odpowiedzialność biznesu, tak obecnie ważna w życiu każdej firmy, to także dbałość o życie i zdrowie pracowników. Także pracowników niepełnosprawnych, dla których ten problem ma szczególne znaczenie. Stąd pomysł nowej kategorii „Zdrowa firma”, która ma promować liderów w realizacji tej formy społecznej odpowiedzialności biznesu. Nie możemy zapomnieć, iż współcześnie od mediów oczekujemy ciekawego i rzetelnego podejmowania ważnych społecznie tematów, także tematów dotyczących osób z niepełnosprawnością. Zadaniem współczesnego dziennikarza jest przekraczanie wszelkich barier, także tych związanych z uprzedzeniami i stereotypami wobec osób z niepełnosprawnością. Dlatego w kategorii „Dziennikarz bez barier” chcemy takich dziennikarzy pokazać i nagrodzić. Nasze społeczeństwo się zmienia, coraz więcej mamy osób starszych, dlatego przyjazna przestrzeń to nie tylko oczekiwanie osób z niepełnosprawnością. Warto promować miejsca gdzie przestrzeń jest przyjazna dla wszystkich, stąd pomysł tej kategorii. Pamiętajmy przyjazna przestrzeń to przestrzeń społecznej integracji, gdzie wszyscy powinni się czuć dobrze„- mówił Jan Zając.

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2017 otrzymuje:
MetalERG Sp. z o.o. Sp. K. z Oławy
MetalErg jest firmą rodzinną działającą od roku 1967, która produkuje kotły na biomasę, eksportując je m.in. do Danii, Szkocji, Kazachstanu, Rosji, Chin, USA. Jest również producentem światowej jakości aparatury medycznej używanej w placówkach medycznych i przez jednostki ratownicze. Obecnie zatrudnia 150 osób, którym zapewnia dogodne warunki pracy poprzez odpowiednie przystosowanie firmy do predyspozycji warunków psychofizycznych, wyposaża miejsca pracy w nowoczesne maszyny. Pracownicy mają zapewniony pakiet zabiegów rehabilitacyjnych, sportowych, badania, leki, wczasy, turnusy rehabilitacyjne, także dla dzieci
pracowników. MetalErg wspiera finansowo wiele instytucji związanych z pomocą osobom z niepełnosprawnością.

II miejsce i srebrny medal:
Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku
Celem działania zakładu jest zatrudnienie i utrzymanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach rehabilitacji zawodowej zatrudnione osoby z niepełnosprawnością wykonują usługi hotelowe, magielnicze i pralnicze, przygotowują posiłki, świadczą usługi cateringowe. Pracownicy niepełnosprawni z powodzeniem znajdują pracę na zewnątrz Zakładu. ZAZ jest inicjatorem wielu programów i przedsięwzięć w zakresie integracji osób z niepełnosprawnością, np.: corocznie jest organizowany wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy festyn dla ludności Pt. „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”.

III miejsce i brązowy medal:
Słodkie HAWO Hawopol z Łomianek
Słodkie Hawo jest firmą rodzinną działającą ponad 30 lat. Firma została założona w 1983 roku przez Wojciecha Pisarzewskiego, który rozpoczął produkcję słodyczy na bazie własnych receptur i doświadczenia. Od tego czasu, jakość produktów jest stale udoskonalana przez zespół oddanych ludzi a pracownikom z niepełnosprawnością stworzono dobre warunki pracy i rehabilitacji.

Kategoria Otwarty Rynek
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2017 otrzymuje:
„Dalej Razem” Sp. z o.o. z Zielonej Góry
Dalej Razem Sp. z o.o. powstała po to, by stworzyć ofertę dla dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dla których brakowało propozycji na otwartym rynku pracy. Zgodnie z zasadą, że praca jest jedną z najlepszych terapii, celem funkcjonowania firmy jest pokazanie, że osoby z autyzmem chcą i mogą pracować. Klienci mają okazję przekonać się o tym, że pracownicy autystyczni potrafią wykonywać pracę która jest bardzo dobrej jakości. Miejsca pracy dostosowane do potrzeb osób z autyzmem m.in. poprzez zastosowanie systemu komunikacji obrazkowej oraz zabezpieczeń w postaci słuchawek wygłuszających. W ofercie firmy znajduje się m.in. system komunikacji obrazkowej Edword, który może być stosowaniu u innych pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Praca w firmie wpływa pozytywnie na budowanie relacji z innymi ludźmi oraz na zwiększanie samodzielności w innych aspektach życia.

II miejsce i srebrny medal:
Niewidzialna Wystawa (Invexhib Warszawa Sp. z o.o.) z Warszawy
Niewidzialna Wystawa od ponad 5 lat edukuje społeczeństwo w zakresie tematyki dotyczącej osób niewidomych. W sposób interaktywny pozwala osobom widzącym doświadczyć tego obszaru niepełnosprawności, ich motto brzmi: czy godzina bycia osobą niewidomą może otworzyć Ci oczy? Okazuje się, że zdecydowanie tak. Prawie 400 tyś osób odwiedziło już Niewidzialną Wystawę. Dla większości byłą to pierwsza styczność z osobami niewidomymi. Wychodząc z wystawy mają wiedzę na temat ich życia codziennego, problemów, wyzwań, ale także pasji, tego jak rehabilitacja psychologiczna, społeczna i przede wszystkim zawodowa potrafi poukładać życie, zwłaszcza w przypadku osób, które wzrok straciły na pewnym etapie życia, w wyniku chorób, wypadków.

III miejsce i brązowy medal:
Meblarska Spółdzielnia Zgoda z Giżycka
Meblarska Spółdzielnia „ZGODA” swoją działalność rozpoczęła w 1950 roku w Giżycku. Dzięki doświadczonej kadrze, bogatej tradycji stała się jednym z czołowych producentów mebli
tapicerowanych na terenie północno-wschodniej Polski. Wieloletnie doświadczenie, sukcesywne wdrażanie nowych technologii i dbanie o wszystkich pracowników a także umożliwianie im aktywnej rehabilitacji sprawiają, że firma osiąga sukces rynkowy.

Kategoria Instytucja
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2017 otrzymała: Politechnika Wrocławska z Wrocławia
W Politechnice Wrocławskiej, w zeszłym roku akademickim r. na pierwszym i drugim stopniu studiów uczyło się 507 studentów z orzeczoną niepełnosprawnością oraz 20-stu doktorantów z niepełnosprawnością na studiach doktoranckich. Tak duża liczba młodzieży z niepełnosprawnością studiująca na trudnych studiach technicznych jest najlepszym dowodem skuteczności działań podejmowanych w uczelni na rzecz stwarzania dogodnych warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Sprzyjają temu m.in. funkcjonująca usługa asystenta edukacyjnego studenta z niepełnosprawnością, adaptacja materiałów dydaktycznych dla potrzeb studentów niedowidzących i niewidomych, organizowane obozy integracyjno-szkoleniowe z rehabilitacją zdrowotną, inwestycje i remonty uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych, specjalny program stypendialny Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej.

II miejsce i srebrny medal:
Integracyjny Klub Sportowy ZRYW ze Słupska
Integracyjny Klub Sportowy ZRYW funkcjonuje od ponad 60 lat. W Klubie na dzień dzisiejszy pracuje osiem osób niepełnosprawnych, w tym 7 w stopniu znacznym. Osoby te, czerpiąc z własnego doświadczenia, najlepiej wiedzą jakie działania będą najbardziej efektywne w aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Dlatego też misją stowarzyszenia jest inicjowanie i prowadzenie różnych form zajęć sportowych, integracyjnych, rekreacyjno-turystycznych dla osób niepełnosprawnych, głównie niewidomych i słabowidzących. Klub stwarza optymalne warunki do osiągania jak najlepszych wyników sportowych zawodnikom i ma pod opieką 157 osób niepełnosprawnych, w tym 79 osób z dysfunkcją narządu wzroku. Klub umożliwia niepełnosprawnym sportowcom podnoszenie samooceny oraz udowadnia innym, że warto wychodzić z domu, brać czynny udział w życiu społecznym. W ten sposób klub pomaga przełamywać stereotypy o osobach niepełnosprawnych jako niezdolnych do aktywnego życia w społeczeństwie.
Podejmowane przez organizację inicjatywy sprawiły, że wiele osób ma możliwość aktywizacji zawodowej. Jest to bardzo ważne, ponieważ osoby niewidome i niedowidzące mają znikome szanse na zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

III miejsce i brązowy medal:
Miejski Zespół Żłobków z Rzeszowa
Miejski Zespól Żłobków w Rzeszowie, zarządza 8 żłobkami na terenie Miasta Rzeszowa i zapewnia miejsca dla 1055 dzieci, które obejmuje profesjonalną opieką w warunkach zbliżonych do warunków domowych. Zespól Żłobków stwarza odpowiednie warunki dla niepełnosprawnych pracowników i podopiecznych. Zatrudnia 24 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności a dzieciom niepełnosprawnymi o lekkiej niesprawności ruchowej lub intelektualnej zapewnia profesjonalną opiekę. Swoimi działaniami przełamuje stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych.

Kategoria Przyjazna Przestrzeń
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2017 otrzymała:
Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych z Torunia
Fundacja integruje wiele środowisk, obala stereotypy dotyczące niepełnosprawności, buduje świadomość i wrażliwość społeczną na problemy osób dotkniętych niepełnosprawnością, starszych czy samotnych.
Wielką wartością działań jest zaangażowanie w nie oprócz niepełnosprawnych podopiecznych, również ich rodzin i przyjaciół. Szczególnie ważne jest zorganizowanie wolontariatu młodzieży szkolnej, dla której praca z osobami niepełnosprawnymi jest szkołą życia kształtującą charakter, uczącą empatii, odpowiedzialności i systematyczności. Do działań fundacji włączane są też osoby starsze i samotne, które dzięki tej aktywności czują się potrzebne i docenione.
Fundacja dokonała kompleksowej rewitalizacji starych budynków Fundacji, tworząc piękny kompleks architektoniczny z budynkiem rehabilitacyjnym i z krytą ujeżdżalnią posiadającą obszerną arenę do zajęć hipoterapeutycznych, ściankę do wspinaczki terapeutycznej i stanowiska do wspinaczki linowej. W zmodernizowanych obiektach stworzono miejsce niezwykle przyjazne, dostosowane dla potrzeb osób z różnym typem niepełnosprawności. Organizowane są warsztaty, spotkania z niezwykłymi ludźmi- podróżnikami, naukowcami i artystami. Na zrewitalizowanym terenie odbywają się też liczne imprezy plenerowe gromadzące nie tylko podopiecznych fundacji, ale również innych mieszkańców Torunia.

II miejsce i srebrny medal:
Kopalnia Soli Wieliczka
Kopalnia Soli „Wieliczka” jest bezcennym zabytkiem kultury materialnej, którego światową rangę potwierdzono w 1978 roku wpisem na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. To jedno z najstarszych na świecie przedsiębiorstw działających bez przerwy od średniowiecza do współczesności.
Znaczna część Trasy turystycznej dostosowana została do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – w sytuacji, gdy wiele obiektów na powierzchni wciąż nie posiada udogodnień pod ich kątem, dostosowanie obiektu podziemnego, tak licznie odwiedzanego, do potrzeb osób z różnych stopniem niepełnosprawności, to ewenement na skalę światową. Kopalnia Soli „Wieliczka” wykonała prace górnicze (m.in. związane z przebudową wyrobisk pod kątem umożliwienia dojazdu do komór wózkom inwalidzkim), a także zainstalowano specjalne urządzenia ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym do wyrobisk. Osobom niewidomym i niedowidzącym kopalnia umożliwia ponadto poznawanie podziemi manualnie – mogą one dotykać solne rzeźby i płaskorzeźby.
Plany i działania kopalni cały czas skierowane są ku kolejnym udogodnieniom dla osób niepełnosprawnych. Prowadzone prace modernizacyjne mają na celu dalsze udoskonalenia logistyczne i poprawę komfortu zwiedzania tych osób. W przeciągu najbliższych tygodni planowane jest wdrożenie, do funkcjonującego w kopalni systemu Tour Guide, słuchawek kompatybilnych z aparatami słuchowymi wykorzystywanymi przez osoby niedosłyszące.

III miejsce i brązowy medal:
Miastu Łódź, Nowe Centrum Łodzi
Nowe Centrum Łodzi to to przestrzeń dostępna dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami, zaprojektowana według zasady uniwersalnego projektowania, całkowicie pozbawione barier architektonicznych.
Na obszarze 100 hektarów powierzchni w centrum Łodzi powstało miejsce przyjazne osobom z różnymi dysfunkcjami. Zarówno osoby poruszające się na wózkach, niewidome, słabowidzące, głuche i słabosłyszące, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą samodzielnie korzystać z nowego centrum.
Najnowocześniejszy dworzec w Europie, wchodzący w skład Nowego Centrum Łodzi wyposażony jest m.in. w płyty wskaźnikowe, które są wsparciem przy poruszaniu się osób z dysfunkcją wzroku, kasy biletowe wyposażone w pętle indukcyjne, żeby ułatwić zakup biletów osobom słabosłyszącym, video tłumacz dla osób niesłyszących.

Kategoria Zdrowa Firma
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2017 otrzymała:
Spółdzielnia Socjalna Równość z Krakowa
Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie zajmuje się rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych z powodu chorób psychicznych przez tworzenie miejsc praktyk, staży zawodowych oraz zatrudnienia tych osób. W spółdzielni wprowadzono pakiety socjalne o charakterze żywieniowym, promuje się regularny oraz zdrowy tryb odżywiania. Aktywności sportowe pracowników Spółdzielni realizowane są w różnych formach np. w rozgrywkach drużyn
piłki nożnej dla osób niepełnosprawnych, wycieczek rowerowych. Spółdzielnia Socjalna Równość od początku funkcjonowania aktywnie uczestniczy w promowaniu zdrowia psychicznego oraz dobrego funkcjonowania osób doświadczających tych trudności zdrowotnych. Działania te są realizowane między innymi przez udział w edukacji środowisk studenckich.

II miejsce i srebrny medal:
Klimwent z Gdyni
Klimawent SA zajmuje się produkcją urządzeń filtracyjnych, wentylacyjnych i odsysaczy spalin. Jest zakładem pracy chronionej, dlatego od wielu już lat spełnia wszelkie wymogi formalne w kwestii zapewnienia właściwych warunków pracy osobom ze stwierdzoną niepełnosprawnością, oprócz tego chroni zdrowie – na stanowiskach pracy działają profesjonalne systemy filtrowentylacyjne. Organizuje szkolenia dla pracowników dotyczące zdrowego stylu życia, promuje zdrowie i aktywność fizyczną na łamach wydawanej gazety „Echo Klimawentu”.

III miejsce i brązowy medal:
Szpot Spółka z o.o.
Firma zajmuje się sprzedażą samochodów, jest autoryzowanym serwisem samochodów, skupuje i sprzedaje samochody używane. Firma nie tylko organizuje rodzinne rajdy rowerowe dla pracowników wraz z rodzinami, ale pracownikom kupuje profesjonalne rowery z okazji 5-letniego stażu pracy. Firma Szpot utworzyła Klub Ludzi Aktywnych Sportowo, który zachęca do aktywności ruchowej amatorów na różnych poziomach zaawansowania. W 20 l 6 roku zorganizowała 9 otwartych biegów rekreacyjnych nad Maltą w Poznaniu z cyklu „Biegaj z Opel Szpot”, bieg na 10 km w Swarzędzu z udziałem 3 500 biegaczek i biegaczy oraz zorganizowała l Półmaraton Szpot Swarzędz z udziałem 900 biegaczek i biegaczy.

Kategoria Dziennikarz bez Barier
Bernadeta Szczypta z Radia Rzeszów
Bernadeta Szczypta – od 17 lat dziennikarka i publicystka Polskiego Radia Rzeszów. Od początku swojej pracy pokazuje jak wygląda życie osób z niepełnosprawnością i czego potrzebują, aby czuć się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Od września 2014 roku autorka cyklicznej audycji „Usłysz nasze głosy”, którego założeniem jest oddanie głosu osobom z niepełnosprawnością, aby bez pośredników mówiły o swoich radościach i problemach. Bohaterowie audycji, jarosławscy self-adwokaci (czyli osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które walczą o swoje prawa), sami ustalali tematy audycji i je realizowali – audycja jest przedsięwzięciem pionierskim w skali kraju. Bernadeta Szczypta jest także autorką reportaży mówiących o tym jak można sobie radzić z niepełnosprawnością oraz pokazujących jak w innych krajach Europy regulowane są te kwestie. Współpracuje z wieloma Stowarzyszeniami, Fundacjami, podmiotami ekonomii społecznej oraz instytucjami na co dzień wspierającymi osoby z niepełnosprawnością.

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2017
Fundacja Bez Tajemnic
„Jak ziarno do ziarna zebrane daje chleb, a kropla do kropli – gaszący pragnienie kielich, tak plastikowa nakrętka z pustego opakowania, pomnożona tysiąckroć, daje wózek inwalidzki – dla osoby z niepełnosprawnością możliwość godnego i samodzielnego życia.” Pierwsza duża akcja ruszyła kilka lat temu. Pomysłodawcami byli studenci z samorządu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Był rok 2006. Zebrali wówczas ponad 8 tys. kg zakrętek i kupili za nie wózek dla czteroletniej Zuzi. Tak powstała ogólnopolska inicjatywa „Zakretki.info – pomagamy nie tylko przyrodzie”. Niemal 90 proc. Polaków słyszało o nakrętkowych akcjach, a setki tysięcy bierze w nich udział. Zbierają młodzi, dorośli, seniorzy. Fundacja dzięki szeroko rozpowszechnionej akcji może kupować sprzęt co 6-8 tygodni. Fundacja prowadzi też inne działania mające na celu pomoc niepełnosprawnym dzieciom i dorosłym. Choć inicjatywa zbierania nakrętek ma już 10 lat, wciąż prowadzona jest na zasadzie non profit, choć mogłaby być już niezłym biznesem. Nie chcą robić z tego biznesu, ponieważ uważają, że straciliby zaufanie bliskich, zawiedliby dzieciaki, które oczekują na pomoc, straciliby wielu przyjaciół, a efekt ekonomiczny nadal mógłby być niezadowalający. Z ekonomicznego punktu widzenia realizacja takiej inicjatywy bez uwzględnienia wartości społecznej jest po prostu nieopłacalna.

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2017
Bartłomiej Skrzyński
Rzecznik Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych. Dziennikarz, aktywista i społecznik, prowadzi zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor programów TV, m.in. „W-skersów” (TVP 1), za które otrzymał Grand Prix w konkursie dziennikarskim „Oczy Otwarte”. Wyróżniony przez Rzecznika Praw Obywatelskich nagrodą im. Pawła Włodkowica. Porusza się na wózku z powodu postępującego zaniku mięśni. Mimo to skakał na bungee, latał szybowcem i paralotnią. Uwielbia podróże i sport żużlowy, nurkuje.
Jego pełne emocji, dobrze skonstruowane, ale pozbawione zbędnego patosu i nie ocierające się o banał teksty skłaniają do refleksji, są inspiracją i dają motywację do działania:
• osobom z niepełnosprawnościami, że pomimo śmiertelnej choroby można realizować się zawodowo i zwiedzać świat,
• organizatorom imprez sportowych, że warto konsultować budowę obiektów i tworząc przestrzenie przyjazne nie zapominać o różnych niepełnosprawnościach.

Istotą Konkursu Lodołamacze jest:

  • przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
  • integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
  • promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych,
  • zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.
  • wyłonienie najlepiej dostosowanych obiektów i obszarów infrastruktury które są najlepiej dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Promowanie dostępnego dla wszystkich, a szczególnie dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością budownictwa oraz jego infrastruktury.
  • promocja zdrowia w miejscu pracy, rozwijanie przez pracodawców aktywności sportowych, wprowadzenie programów zdrowotnych, edukacyjnych podejmowanie wysiłków na rzecz poprawy zdrowia pracowników.
  • przełamywanie i niwelowanie uprzedzeń i stereotypów, tworzenie klimatu sprzyjającemu promowaniu różnorodności i szacunku wobec osób niepełnosprawnych. Budowanie przez media wizerunku osób niepełnosprawnych, jako wartościowych pracowników. promocja pozytywnych postaw dotyczących integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

źródło: medexpress.plFacebook
LinkedIn
Skip to content