Netka.gda.pl: Ruszył konkurs LODOŁAMACZE – dla osób zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. ZUS, PFRON i POPON łączą swe siły

Netka.gda.pl: Ruszył konkurs LODOŁAMACZE – dla osób zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. ZUS, PFRON i POPON łączą swe siły

W połowie maja zaczęło się przyjmowanie zgłoszeń, firm, instytucji, osób, organizacji do tegorocznej, dwunastej już edycji konkursu: LODOŁAMACZE – dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie. Przykładem godnym naśladowania może być współpraca, jaką na rzecz osób z niepełnosprawnościami rozpoczęły ZUS i PFRON.

Razem przeciw wykluczeniu, czyli pomagajmy niepełnosprawnym znaleźć zatrudnienie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą współdziałać na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Dzięki sfinansowaniu przez Fundusz dostosowania stanowisk pracy do potrzeb niepełnosprawnych Zakład zwiększy zatrudnienie tej grupy osób – informuje Krzysztof Cieszyński – regionalny rzecznik prasowy w woj. pomorskim, ZUS Oddział w Gdańsku.

– Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS oraz Robert Kwiatkowski, prezes zarządu PFRON podpisali 31 maja 2017 roku dwa niezwykłej społecznie wagi porozumienia. Pierwsze dotyczy współpracy w przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu i społecznemu osób niepełnosprawnych, a drugie jest o wsparciu finansowym dla ZUS w związku z planami zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Porozumienie o współpracy podpisane zostało pod auspicjami Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Krzysztofa Michałkiewicza, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych – informuje Krzysztof Cieszyński, przytaczając też wypowiedzi:

– Misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. Naszym naturalnym sojusznikiem jest administracja i instytucje publiczne, które ze względu na społeczną siłę oddziaływania powinny być liderami w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – mówi Robert Kwiatkowski, prezes Funduszu.

Porozumienie o współpracy między ZUS a PFRON przewiduje promocję kompleksowej rehabilitacji osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także wprowadzenie narzędzi służących tworzeniu warunków do powrotu i utrzymania się tych osób na rynku pracy. Strony porozumienia deklarują prowadzenie wspólnych kampanii informacyjnych służących aktywizacji niepełnosprawnych. Drugie z porozumień ma już pierwszy widoczny efekt współpracy. W ramach programu „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, ZUS otrzyma finansowe wsparcie na tworzenie i dostosowywanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym także na wypłatę specjalnych dodatków motywacyjnych.

– Osoby niepełnosprawne to pełnosprawni pracownicy. Musimy wykorzystać w Zakładzie potencjał i doświadczenie tych osób, tym bardziej, że niejednokrotnie ten ich potencjał jest większy niż osób pełnosprawnych. Chcemy by Zakład był miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych i jednocześnie chcemy pokazać, że niepełnosprawność nie oznacza niezdolności do pracy – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Czytaj cały artykuł

Autor: Kazimierz Netka

Źródło: netka.gda.plFacebook
LinkedIn
Skip to content