Ngo.pl: Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Giełda Pracy POPON

Ngo.pl: Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Giełda Pracy POPON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych jest organizacją pracodawców osób niepełnosprawnych. W przypadającym więc 3 grudnia Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych chce zwrócić uwagę na problem prawa do pracy oraz stereotypy i mity, niepozwalające odpowiednio podejść zarówno do osób niepełnosprawnych, jak i do zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością.

Praca to nie tylko wynagrodzenie, ale również rytm życia, to jednocześnie miejsce spotkań z innymi ludźmi. Brak pracy lub jej utrata stanowi duże niebezpieczeństwo dla prawidłowego funkcjonowania człowieka. Nie tylko brak dochodu, ale brak tego wszystkiego co łączy się z pracą może spowodować to co naukowo nazywamy wykluczeniem społecznym. Praca jest dla osoby niepełnosprawnej drogą do rehabilitacji społecznej i zawodowej, dlatego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych postanowiliśmy zorganizować Giełdę Pracy dla Osób Niepełnosprawnych.

Termin: 1 grudnia (czwartek)

Godzina: 10.00 -13.00

Miejsce: MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY, ul. Elektoralna 12

00-139 Warszawa (sala widowiskowa)

Podczas Giełdy Pracy zaprezentują się firmy, które posiadają oferty pracy skierowane do osób z niepełnosprawnością. Podczas Giełdy przewidziane są również stoiska doradcze: PFRON, ZUS, Biura Karier, Urząd Pracy.

Osoby niepełnosprawne będą mogły spotkać się z pracodawcami, którzy nie dzielą pracowników na pełnosprawnych i niepełnosprawnych, ale na tych którzy wykonują prace dobrze lub źle.

Źródło: warszawa.ngo.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content