Nie wszystkie firmy pozostaną zakładami pracy chronionej – Polska Dziennik Zachodni