Niepełnosprawni pracownicy mogą pracować tylko 7 godzin. Komentarz POPON

Niepełnosprawni pracownicy mogą pracować tylko 7 godzin. Komentarz POPON

Uporządkowanie bałaganu w sprawie skróconego czasu pracy postulują pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne. Ostatnio było sporo zmian i wielu pracodawców może mieć problem z stosowaniem obowiązujących przepisów.

 

Panuje pewna dezinformacja, pracodawcy pytają jakie przepisy mają stosować i do kiedy one obowiązuję – przyznaje Monika Tykarska Wiceprezes POPON – Obecnie jednak wszystko odbywa się po staremu.

 

Co to znaczy – Mateusz Brząkowski, radca prawny zatrudniony w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych tłumaczy – Według zasad obowiązujących od stycznia 2012 roku osoba niepełnosprawna zaliczana do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracuje 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli posiada odpowiednie zaświadczenie wystawione przez lekarza. Skróconą normę czasu pracy stosuje się od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia – wyjaśnia Mateusz Brząkowski.

 

Krótszy czas pracy nie powoduje jednak obniżenia wysokości wynagrodzenia niepełnosprawnego. Jednak ustawa w takiej formie trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Zaskarżony został przepis zgodnie, z którym nie można było odwołać się od stanowiska lekarza co do nie wystawienia zaświadczenia o celowości skróconej normy czasu pracy. W związku z wyrokiem Trybunału osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będzie przysługiwał skrócony czas pracy z mocy prawa. Nie będzie więc konieczności uzyskiwania przez pracownika osobnych zaświadczeń w tym zakresie. Zgodnie z wyrokiem Trybunału obecnie obowiązujący przepis utraci ważność 9 lipca 2014 roku. Senacka Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła w ostatnich dniach wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie senatorowie zaproponowali zmianę art. 16 ustawy o rehabilitacji, który dotyczy możliwości uzyskania zaświadczenia o wydłużeniu czasu pracy osoby niepełnosprawnej m.in. w zakresie możliwości odwołania się od wydanego zaświadczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy w celu przeprowadzenia ponownego badania lekarskiego.

 

Źródło: www.kadry.abc.com.pl

 Facebook
LinkedIn
Skip to content