Niepełnosprawni znowu dostaną mniej

Niepełnosprawni znowu dostaną mniej

Zmieni się sytuacja przeszło 165 tys. osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej. Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia tych pracowników będzie taka sama jak dla pracodawców z tzw. otwartego rynku pracy. Czy walcząc o konkurencyjność firmy zwolnią niepełnosprawnych?

Miesięczne dofinansowanie do pensji osoby niepełnosprawnej od stycznia 2014 roku wyniesie 1920 zł dla osoby ze znacznym stopniem, 960 zł z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 480 zł dla osoby zaliczanej do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Obniżka dopłat, prawie o jedną trzecią, dotknie przede wszystkim osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dzisiaj maksymalne kwoty dofinansowań dla zakładów pracy chronionej wynoszą odpowiednio 2700 zł, 1500 zł i 600 zł.

To będzie potężny cios dla wielu zakładów pracy chronionej, które ponoszą dodatkowe koszty z tytułu konieczności dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zapewnienia opieki medycznej, dodatkowych dziesięciu dni urlopu, czy skróconego wymiaru czasu pracy z ośmiu do siedmiu godzin dziennie dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – mówi Jan Zając Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i dodaje – Zakłady pracy chronionej nie są przygotowane na takie zmiany. Nie będzie łatwo utrzymać zatrudnienia osób niepełnosprawnych na obecnym poziomie. Sprzeciwiamy się takiemu projektowi ustawy.

W wyniku zrównania dofinansowania obniżenie dopłat nie dotknie pozostałych pracodawców z tzw. otartego rynku pracy. Jednakże nie mogą oni liczyć w 2014 r. na wyższe kwoty refundacji niż do tej pory.

Zmiany, nie mają nic wspólnego z przywróceniem konkurencyjności. Są raczej jej zaburzeniem. Widać, że szukając oszczędności nie omija się niepełnosprawnych. Widoczny jest raczej brak woli takiego ukształtowania systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, by w sposób elastyczny odpowiadał potrzebom rynku pracy– zauważa Jan Zając.

Kontakt:

Anna Skupień

Rzecznik Prasowy

kom.502 198 977

e-mail: rzecznik@popon.pl

www.popon.pl, www.lodolamacze.info.plFacebook
LinkedIn
Skip to content