Obowiązki sprawozdawcze pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na początku 2012 roku

Obowiązki sprawozdawcze pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na początku 2012 roku

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż do 20 stycznia 2012 r. pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne (ZPChr oraz tzw. pracodawcy z otwartego rynku pracy) muszą wysłać do odpowiednich organów deklaracje i informacje roczne wskazane przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721).
Pracodawca posiadający status ZPChr oprócz miesięcznej deklaracji DEK-IIa do 20 stycznia 2012 roku musi wysłać do PFRON również deklarację roczną dotyczącą rozliczenia wpłat – druk DEK-R za 2011 rok oraz informację roczną INF-2 za cały 2011 rok. Ponadto do 20 stycznia pracodawcy ci muszą także wysłać do wojewodów informację INF-W za drugie półrocze 2011 roku.

Natomiast pracodawcy z tzw. otwartego rynku pracy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którzy nie osiągają wskaźnika 6% osób niepełnosprawnych muszą wysyłać do 20 stycznia br. deklarację roczną rozliczenia obowiązkowych wpłat na PFRON – czyli druk DEK-R.

Jeżeli jednak pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy osiąga 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych musi w tej sytuacji wysłać do PFRON informację roczną INF-2 za 2011 rok.

***

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych to największy w Polsce związek zrzeszający pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

POPON od 16 lat działa na rzecz pracodawców. Podstawą naszej pracy jest profesjonalizm i skuteczność. Stale rozwijamy się i doskonalimy nasze usługi, by pracodawcy, którzy nam zaufali, mogli osiągać sukcesy. Lobbujemy, wyjaśniamy, interweniujemy, by codzienna działalność firm była prostsza. Nasi Członkowie mogą liczyć na wsparcie doradców prawnych, kursy, szkolenia, seminaria i codzienne serwisy informacyjne. Mają też dostęp do najlepszego portalu prawno-ekonomicznego www.ekspertpopon.pl.

Kontakt:
Anna Skupień
Rzecznik POPON
Tel: 502 198 977
E-mail: rzecznik@popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content