Odpowiedzialny Biznes: Podniesienie płacy minimalnej – wątpliwości wśród niepełnosprawnych

Odpowiedzialny Biznes: Podniesienie płacy minimalnej – wątpliwości wśród niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z wielkim niepokojem przyjęła zapowiedzi Rządu RP o planowanym podniesieniu kwoty płacy w minimalnej w 2017 roku do poziomu 2000 zł brutto.

Organizacja zrzeszająca pracodawców osób niepełnosprawnych zwraca uwagę, że koszty płacy stanowią bardzo ważny element kalkulacji kosztów w firmach zatrudniających osoby niepełnosprawne. Wynika to ze specyfiki tej grupy pracowników, w której większość stanowią osoby o niskich lub bardzo niskich kwalifikacjach zawodowych.

Tak znacząca podwyżka płacy minimalnej wpłynie na wzrost kosztów płacy i w konsekwencji zmniejszy atrakcyjność pracowników niepełnosprawnych na rynku pracy.

Problem, na który zwraca uwagę Organizacja, jest tym bardziej znaczący, że od kilku lat zamrożeniu uległa waloryzacja wysokości dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Pomimo kilkukrotnego wzrostu płacy minimalnej wysokość dofinansowania do wynagrodzeń jest na stałym poziomie.

Powoduje to stały wzrost podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych bez stosownej rekompensaty ze środków PFRON.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sprzeciwia się planom podniesienia płacy minimalnej do kwoty 2000 zł jeżeli nie będzie się to wiązało z waloryzacją wysokości dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Autor: Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: odpowiedzialnybiznes.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content