PAP, Gazeta Wyborcza, Interia, Gazeta pl, Money, Stooq, Rynek Zdrowia i portale gospodarcze cytują stanowisko POPON w sprawie zagrożenia dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

PAP, Gazeta Wyborcza, Interia, Gazeta pl, Money, Stooq, Rynek Zdrowia i portale gospodarcze cytują stanowisko POPON w sprawie zagrożenia dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

KE chce ograniczenia wymiaru pomocy publicznej do 150 mln zł rocznie; to zagraża PFRON, który tyle wydaje na dofinansowanie dla niepełnosprawnych w ciągu miesiąca. Wiceminister pracy Jarosław Duda uspakaja, że nie ma większych szans, aby propozycja ta weszła w życie.

 

Propozycjami KE zaniepokojona jest m.in. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Według prezesa POPON Jana Zająca zagrażają one polskiemu rynkowi pracy osób niepełnosprawnych.

POPON alarmuje, że Komisja w nowym projekcie rozporządzania dotyczącym pomocy publicznej zaproponowała ograniczenie dotychczasowego wymiaru pomocy do ok. 150 mln zł rocznie, tymczasem obecnie, na same dofinansowanie do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych potrzebuje 3 mld zł rocznie, a 150 mln zł wydaje w trzy tygodnie.

Według POPON Komisja chce, aby wszystkie programy, które przekroczą 0,01 proc. PKB (w przypadku Polski to ok. 150 mln zł) lub te, których ostateczny budżet osiągnie wartość 100 mln EURO (czyli ok. 420 mln zł) będą wymagały w ciągu sześciu miesięcy od daty przekroczenia dopuszczalnej pomocy indywidualnej zgody Unii Europejskiej, czyli notyfikacji.

Ograniczenie pomocy na program wsparcia zatrudnienia w zależności od wysokości PKB państwa członkowskiego stoi w rażącej sprzeczności z zasadami subsydiarności. Premiuje państwa bogate, zwiększa dysproporcje pomiędzy państwami członkowskimi – uważa Zając.

 

W piątek przedstawiciele pracodawców osób niepełnosprawnych spotkali się z wiceministrem pracy i polityki społecznej Jarosławem Dudą, pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych. Rozmowa dotyczyła m.in. projektowanego rozporządzenia.

 

Rzeczywiście, gdyby prepozycje KE weszły w życie w tym kształcie, oznaczałyby demontaż naszego systemu wsparcia niepełnosprawnych na rynku pracy. Tyle, ile wynosi zaproponowany limit, wydajemy w miesiąc. Ale myślę, że nie ma na to większych szans – powiedział PAP Duda.

 

Poinformował, że na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się w tej sprawie 1 lipca, propozycję KE skrytykowały wszystkie kraje członkowskie. Dodał, że w listopadzie planowana jest kolejna tura rozmów na ten temat. W jego ocenie rozporządzenie wejdzie w życie najwcześniej z początkiem 2015 r., prawdopodobnie uda się wypracować do tego czasu „wspólny front”.

 

Jestem dobrej myśli i dziś nie widzę zagrożenia – podkreślił Duda.

 

Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zarówno pracodawca z chronionego, jak i otwartego rynku pracy może uzyskać z PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych (pod warunkiem, że zatrudnia ich na podstawie umowy o pracę).

 

Dofinansowanie przysługuje pracodawcom prowadzącym zakład pracy chronionej, pracodawcom zatrudniającym co najmniej 25 pracowników, w tym co najmniej 6 proc. niepełnosprawnych oraz pracodawcom zatrudniającym mniej niż 25 pracowników. Dofinansowanie nie przysługuje pracodawcom zobowiązanym do wpłat na Fundusz, czyli takim, którzy mają więcej niż 25 pracowników, ale mniej niż 6 proc. niepełnosprawnych.

 

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wymiaru czasu pracy pracownika, stopnia jego niepełnosprawności i szczególnych schorzeń, a także typu pracodawcy.

 

Dla zakładów pracy chronionej dofinansowanie stanowi od 170 proc. do 50 proc. najniższego wynagrodzenia w zależności od stopnia niepełnosprawności. Dofinansowanie zwiększa się o 40 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych z chorobę psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją oraz niewidomych.

 

Dla pracodawców z otwartego rynku pracy dofinansowanie wynosi 70 proc. lub 90 proc. (w przypadku osób z dodatkowymi schorzeniami) kwot przysługujących zakładom pracy chronionej.

 

Podstawą do udzielania wszelkiej pomocy publicznej przedsiębiorstwom przez państwo, w tym i dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością, jest obecnie rozporządzenie KE z 2008 r. (będzie ono obowiązywało do końca 2013 r.).(PAP)Facebook
LinkedIn
Skip to content