Patronat Małżonki Prezydenta Anny Komorowskiej nad Konkursem Lodołamacze

Patronat Małżonki Prezydenta Anny Komorowskiej nad Konkursem Lodołamacze

Trwa Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie – Lodołamacze 2011. Poprzez Konkurs i Kampanię na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, jako pierwsza w naszym kraju, zaczęła wyróżniać i promować firmy oraz instytucje, które dostrzegają w osobach niepełnosprawnych wartościowych pracowników.
Widzimy, że te działania przynoszą pozytywne efekty, gdyż coraz więcej pracodawców przystępuje do kolejnych edycji Konkursu. Wysiłek ten zauważyła Małżonka Prezydenta RP, Pani Anna Komorowska, która objęła Konkurs Honorowym Patronatem.

W liście przesłanym Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz uczestnikom tego wydarzenia Małżonka Prezydenta zwróciła uwagę, iż „dzięki Konkursowi dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie ludzie dotknięci przez los znajdują zatrudnienie, a pracodawcy zyskują nie tylko bardzo dobrych pracowników, ale również powód do satysfakcji. (…) Pracodawcy takich osób mogą liczyć na pracownika odpowiedzialnego, zaangażowanego i rzetelnego – i pewnie z tego właśnie powodu Konkurs LODOŁAMACZE zyskuje co roku szeroki oddźwięk i coraz więcej firm oraz instytucji dołącza do grona pracodawców wykazujących szczególną wrażliwość społeczną, które budują wizerunek firmy przyjaznej, będącej wzorem etyki w biznesie.”

Objęcie przez Panią Annę Komorowską Patronatem Honorowym Konkursu Lodołamacze nadaje temu wydarzeniu wysoką rangę i może być dla zatrudniających osoby niepełnosprawne sygnałem, że kwestia zatrudniania osób niepełnosprawnych jest sprawą bardzo istotną.

Pełna treść listu znajduje się na stronie www.lodolamacze.info.pl.

Przypominamy: Zbieranie zgłoszeń do Konkursu trwa do 31 lipca. Do udziału zapraszamy wszystkich pracodawców, instytucje, organizacje i stowarzyszenia zatrudniające osoby niepełnosprawne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lodolamacze.info.pl.

Kontakt dla mediów:

Anna Skupień
Rzecznik Prasowy
Tel. kom.: 502 198 977
E-mail: rzecznik@popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content