PIK Kielce. Super Lodołamacz dla „Uśmiechu”

PIK Kielce. Super Lodołamacz dla „Uśmiechu”

W Krakowie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech” z Kielc odebrało nagrodę w dziesiątej edycji konkursu „Lodołamacze 2015”. Laureaci „Lodołamaczy” to firmy, instytucje i organizacje przełamujące stereotypy i uprzedzenia związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. To pracodawcy, którzy integrują osoby niepełnosprawne i stwarzają im szansę na pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

„Lodołamacze” to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy. Konkurs organizowany jest corocznie od 2006 roku przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. W tym roku realizowana jest dziesiąta edycja. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje małżonka Prezydenbta RP – Agata Duda.

W tym roku nagrodę Super Lodołamacza otrzymało Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech”, działające przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Działalność stowarzyszenia ukierunkowana jest na: rozwój uczestnictwa i aktywności na polu edukacji kulturalnej osób niepełnosprawnych, integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem osób zdrowych, przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, doskonalenie zdolności artystycznych, rehabilitację przez sztukę oraz promocję osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych. Jednym z najważniejszych działań stowarzyszenia jest prowadzenie Zespołu Inscenizacji Tanecznych „Uśmiech”, który działa od 1999 r. i skupia dzieci oraz młodzież z terenu miasta Kielce, a także terenu województwa świętokrzyskiego. Aktualnie zespół liczy 25 osób w przedziale wiekowym od 8 do 54 lat (dzieci i dorośli z różnymi schorzeniami w stopniu znacznym i umiarkowanym). Zespół ma na swoim koncie wiele sukcesów i jest laureatem wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądów oraz festiwali. Największym sukcesem „Uśmiechu” jest to, że występuje na koncertach i imprezach przeznaczonych nie tylko dla osób niepełnosprawnych. Od 2000 r. zespół bierze czynny udział w koncercie „Gospodarze – Dzieciom” Ogólnopolskiego Harcerskiego Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży Szkolnej, a w 2005 r. został nagrodzony „Złotą Jodłą”. Dzieci i młodzież z Zespołu „Uśmiech” obdarzeni są wieloma umiejętnościami i talentami. Ta różnorodność pozwala instruktorowi powierzać każdemu z uczestników inscenizacji role, specjalnie dla nich dobrane. Poprzez taniec, pantomimę czy wyraz artystyczny, artyści prezentują tak wysoki poziom, że niekiedy trudno dostrzec jakąkolwiek niepełnosprawność. Zespół kultywuje tradycje folkloru ziemi kieleckiej, opierając swój repertuar na polskim folklorze wiejskim i miejskim, wydarzeniach historycznych oraz literaturze polskiej. Poświęcona im inscenizacja pt. ”Jarmark świętokrzyski” pokazywana była w kraju i poza jego granicami, rozsławiając tym samym Kielce i województwo świętokrzyskie.

Autor: Edyta Ruszkowska

Źródło: pik.kielce.pl/Skip to content