Pogorszy się sytuacja niepełnosprawnych, komentarz Moniki Tykarskiej, Wiceprezes POPON

Pogorszy się sytuacja niepełnosprawnych, komentarz Moniki Tykarskiej, Wiceprezes POPON

Od 1 kwietnia 2014 r. może zniknąć część zakładów pracy chronionej.

Z końcem marca 2014 roku przestanie obowiązywać zróżnicowanie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w zależności od statusu firmy czy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Przyjęty mechanizm zakłada obniżenie o ok. 30 proc. wysokości wsparcia kierowanego do firm mających status zakładu pracy chronionej. W rezultacie z rynku zniknie duża ich część, a niepełnosprawni będą musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości otwartego rynku pracy.

Od kwietnia będą obowiązywać następujące kwoty dofinansowań do wynagrodzeń: 1800 zł dla znacznego stopnia niepełnosprawności, 1125 zł dla stopnia umiarkowanego, 450 zł dla stopnia lekkiego. Pracodawcy zatrudniający osoby ze schorzeniami specjalnymi otrzymają dodatkowo dofinansowanie w wysokości 600 zł.

Od chwili wejścia w życie nowych przepisów do wszystkich firm będzie trafiać pomoc na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w tej samej wysokości. Jednak tylko część tych firm będzie obarczona dodatkowymi obowiązkami, wynikającymi z zasad funkcjonowania na rynku chronionym. Jakie będą tego konsekwencje – Odpowiedź jest oczywista – uważa Monika Tykarska, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – Będzie to rezygnacja ze statusu zakładu pracy chronionej i podjęcie działań pozwalających ograniczyć koszty wynikające z dodatkowych obowiązków i wysokiej koncentracji osób niepełnosprawnych. Zatrudnianie niepełnosprawnych to dla wielu misja, jednak prowadząc firmę nie można zapominać o jej wynikach finansowych.

Dofinansowanie do wynagrodzeń to jedna z podstawowych zachęt do zatrudniania Jest to szczególnie cenne narzędzie, gdy weźmie się pod uwagę kosztowne uprawnienia pracownicze czy niższą produktywność niepełnosprawnych. Firmy ze statusem zakładu pracy chronionej są niejednokrotnie jedynym miejscem, które nadaje się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Pomagają w rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej. Są szansą dla niepełnosprawnych na wyjście z domu, integrację i funkcjonowanie w społeczeństwie. – Mam poważne wątpliwości, czy rynek otwarty przyjmie te osoby w takim samym zakresie – podkreśla wiceprezes POPON.

Obecnie w całym kraju na otwartym rynku pracy zatrudnionych jest 78,5 tys. niepełnosprawnych, a 162,7 tys. – pracuje w zakładach pracy chronionej. W ciągu 2012 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 54,6 tys. ofert zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych.

Autor: Iwona Kłopocka

Źródło: Nowa Trybuna OpolskaFacebook
LinkedIn
Skip to content