Pomorskie ma już Lodołamaczy

Pomorskie ma już Lodołamaczy

Łamanie stereotypów i barier warto promować.

Regionalne rozstrzygnięcia Konkursu Lodołamacze

Laureaci Konkursu Lodołamacze to firmy, instytucje i organizacje przełamujące stereotypy i uprzedzenia związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Uroczysta Gala kończąca pomorski etap Konkursu odbyła się w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

W Polsce jest wiele firm, które osiągnęły sukces, a przy tym zatrudniają osoby niepełnosprawne. Chodzi o to, aby pokazywać pracodawców wrażliwych społecznie, firmy, które najlepiej zatrudniające osoby niepełnosprawne oraz promować aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Taki też jest cel Konkursu Lodołamacze – mówi Monika Tykarska Prezes FAZON.

Statuetki Lodołamaczy przyznawane są od 2006 roku przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „FAZON”. Otrzymują je firmy, instytucje i organizacje w trzech kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy oraz Instytucja. Wybitne osiągnięcia nagradzane są tytułem Super Lodołamacza, dla przedsiębiorcy, instytucji, czy zakładu najlepszego z najlepszych oraz Lodołamacza Specjalnego dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Firmy nagradzane są podczas regionalnych gal w dziewięciu miastach Polski. Laureaci statuetki Lodołamacza z regionów przechodzą do ogólnopolskiego finału. Przywilejem nagrodzonej firmy jest możliwość posługiwania się tytułem Lodołamacza.

Konkursowi patronuje Małżonka Prezydenta Anna Komorowska. Ambasadorem Konkursu na Pomorzu jest Natalia Partyka.

Finał Konkursu w tym roku odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie 8 października. Kontakt: Anna Skupień,rzecznik@popon.pl; tel.: 502 198 977

Poniżej pomorscy laureaci Konkursu:

Kategoria Zakład Pracy Chronionej

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2013 otrzymuje: Klimawent S.A, Gdynia

Firma Klimawent została nagrodzona przede wszystkim za współpracę z Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w zakresie masażu leczniczego oraz badań profilaktycznych dla pracowników. Zauważony został również godny uznania fakt, że od 2012 roku wprowadzono raz w tygodniu dla osób chętnych gimnastykę rekreacyjno-ruchową, prowadzoną pod nadzorem wykwalifikowanej instruktorki. W związku z tym nakręcony został też film z zajęć gimnastycznych pt.: „Radość i zabawa w czasie pracy” z udziałem pracowników, który do chwili obecnej cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem na serwisie youtube.pl. Firma Klimawent ponadto dba solidnie o bezpieczeństwo swoich pracowników (m.in. poprzez ograniczenie prędkości pojazdów poruszających się po drodze wewnętrznej do 5 km/h, wydzielenie ciągów dla pieszych, wyłożenie schodów na ciągach komunikacyjnych płytkami antypoślizgowymi oraz zamontowanie barierek, poręczy i uchwytów, utworzenie specjalnych miejsc parkingowych dla osób o niesprawności ruchowej, wybudowanie łącznika komunikacyjnego na poziomie pierwszej kondygnacji pomiędzy budynkiem Alpha i Bravo – w celu wyeliminowania częstego korzystania ze schodów), co zostało docenione przez Kapitułę. Poza tym przedsiębiorstwo Klimawent nie zapomina o jakże ważnej integracji osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, czego dowodem są organizowane rejsy po Zatoce Gdańskiej i wiele innych regularnych imprez integracyjnych, pozwalających zdefiniować pracownika jako podmiot (doceniany przez innych), a nie przedmiot.

 • II miejsce i srebrny medal: Piekarnia Wyrób i Sprzedaż – Tadeusz Jakubowski, Sławno
 • III miejsce i brązowy medal: nie przyznano

Kategoria Otwarty Rynek

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2013 otrzymuje: Kubić Jan, Gdańsk

Firma Kubić Jan zwyciężyła ze względu na wysoki wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a także otwartość przy rekrutacji na osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Na szczególną uwagę zasługuje fakt współpracy tej firmy z fundacjami, które pomagają przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych m.in. z Fundacją Grupy Ergo Hestia „INTEGRALIA”, jak również z Fundacją Fazon. Najbardziej docenione przez Kapitułę zostało jednak utworzenie dużej liczby nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w 2013 r.

 • II miejsce i srebrny medal: Kancelaria Doradztwa Podatkowego LEGIS Sp. z o.o. Sp. k., Gdańsk
 • III miejsce i brązowy medal: Swissmed Centrum Zdrowia S.A, Gdańsk

Kategoria Instytucja

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2013 otrzymało: Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonki, Gdańsk

Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonki zwyciężyło ze względu na zatrudnianie u siebie osoby niepełnosprawnej jako formy pomocy wychodzenia z niepełnosprawności. Jednocześnie jest to doskonały sposób rehabilitacji psychicznej dla pozostałych kobiet po przebytej chorobie nowotworowej, a otoczonych opieką tego Stowarzyszenia. Na uznanie zasługuje zwłaszcza fakt włączania osób niepełnosprawnych w aktywne życie społeczne, prowadzenie ośrodków dziennych i klubów oparcia społecznego, jak również organizacja zespołowego uczestnictwa w kulturze i wydarzeniach społecznych w mieście i województwie pomorskim.

 • II miejsce i srebrny medal: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Centrum Integracji w Gdyni
 • III miejsce i brązowy medal: Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk

Wyróżnienie: Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry /FOSA/, Gdańsk

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2014

 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gdańsku

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gdańsku, prowadzone przez Joannę Cwojdzińską zostało nagrodzone za ogromną pracę i modelowe prowadzenie placówek, zajmujących się i diagnozą oraz edukacją dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie wspiera też działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób dorosłych niepełnosprawnych umysłowo. Dzięki ogromnej pracy członków Stowarzyszenia szanse na znalezienie pracy są coraz większe, choć jest to niezwykle trudne.

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2014

 • Małgorzata Rybicka – przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

Pani Małgorzata Rybicka (przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym) została nagrodzona za ogromne zaangażowanie na rzecz środowiska i budowę w Gdańsku pierwszej w Polsce Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem. Została doceniona również za wieloletnią walkę o pomoc i godne życie dla osób z autyzmem. Stowarzyszenie Pani Małgorzaty Rybickiej prowadzi też placówkę zajmującą się aktywizacją zawodową osób z autyzmem. Nieustannie zmienia ich świat, ale też uwrażliwia ludzi zdrowych na ich potrzeby, również polityków, którzy dostrzegają problem i starają się stanowić prawo, dające osobom autystycznym szanse na samodzielne życie, oczywiście, na ile jest to możliwe.

Kontakt:

Anna Skupień

Rzecznik prasowy

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

kom. 502 198 977

e-mail: rzecznik@popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content