POPON na spotkaniu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju „Program Dostępność Plus”

POPON na spotkaniu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju „Program Dostępność Plus”

W dniu 14 marca odbyło się spotkanie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w sprawie założeń do Programu Dostępność Plus. W spotkaniu udział wzięła Anna Węgrzynowicz Dyrektor ds. Organizacyjnych POPON. Minister Inwestycji i Rozwoju Pan Krzysztof Kwieciński omówił cel programu Dostępność Plus, który ma za zadanie poprawę dostępności szeroko rozumianej przestrzeni publicznej w Polsce, której użytkownikiem jest każdy z nas.

 

 

„Chcemy, by był on uniwersalny i poprawiał jakość życia wszystkich obywateli, bez względu na ich stan zdrowia, ograniczenia mobilności czy wiek”

 

 

Program zostanie oficjalnie uruchomiony 23 kwietnia 2018 r. na międzynarodowej konferencji temu poświęconej, zorganizowanej z udziałem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Jednym z działań towarzyszących inauguracji Programu będzie podpisanie przez Pana Premiera Paktu na rzecz dostępności – który będzie wyrazem solidarności oraz mobilizacji sił, a także zobowiązaniem do efektywnego działania na rzecz realizacji celów określonych w Programie. Dokument ten będzie miał charakter otwarty, z możliwością złożenia deklaracji przystąpienia nowych podmiotów (w tym różnych przedsiębiorstw czy związków branżowych) w późniejszym terminie.

 

 

Program Dostępność Plus

Swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach to główny cel Programu Dostępność Plus, koordynowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

 

Chcemy podnieść jakość życia i wyrównać szanse osób o szczególnych potrzebach, czyli:

 

 • osób na wózkach inwalidzkich oraz o ograniczonej możliwości poruszania się;
 • osób starszych;
 • osób niewidomych i słabowidzących;
 • osób głuchych i słabosłyszących;
 • osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi;
 • kobiet w ciąży;
 • osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;
 • osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (trudności z komunikowaniem się lub rozumieniem języka pisanego albo mówionego);
 • osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci);
 • osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem.

 

Rozpoczynamy konsultacje społecznie i międzyresortowe

13 marca 2018 r. Program Dostępność Plus został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Uwagi do projektu Programu można zgłaszać do 6 kwietnia 2018 r. na adres e-mail: dostepnosc.plus@miir.gov.pl

 

Osoby z niepełnosprawnościami mogą przesyłać swoje uwagi i pomysły w dowolnej formie, w tym w plikach audio oraz wideo, także w polskim języku migowym.

Program Dostępność Plus – projekt skierowany do konsultacji (PDF 857 KB)

Program Dostępność Plus – projekt przetłumaczony na język migowy

Pismo kierujące do konsulacji międzyresortowych (PDF 151 KB)

Pismo kierujące do konsultacji społecznych (PDF 164 KB

 

Program składa się z 8 obszarów

 • Architektura
  Wszystkie nowe inwestycje budowlane będą musiały spełniać warunki dostępności i będą od początku projektowane tak, aby każdy mógł z łatwością z nich korzystać. Dla istniejących budynków pojawią się nowe możliwości ich modernizacji, na przykład montaż barierek, podjazdów, dźwigów, lekko otwierających się drzwi, automatycznego oświetlenia.
 • Transport
  Wszystkie nowo zakupione autobusy i tramwaje będą dostępne dla osób o szczególnych potrzebach (na przykład poruszających się o kulach, z wózkiem dziecięcym, z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu). Pełna sprawność fizyczna pasażera nie może być warunkiem przejazdu z jednego miejsca do drugiego. Dotyczy to nie tylko tramwajów, autobusów, czy pociągów, ale całej infrastruktury okołotransportowej – remontowanych i modernizowanych dworców, przystanków, zajezdni i poczekalni.
 • Edukacja
  200 szkół i przedszkoli zostanie dostosowanych do potrzeb dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami, 100 uczelni będzie otwartych dla studentów i wykładowców z niepełnosprawnościami oraz powstanie 5 laboratoriów uniwersalnego projektowania.
 • Służba zdrowia
  Zmiany w wybranych placówkach opieki medycznej, polegające między innymi na poprawie ich wyposażenia w sprzęt ułatwiający komunikację (z osobą niesłyszącą, z osobą z zaburzeniami mowy) oraz poruszanie się (oznaczenia, podjazdy, podnośniki).
 • Cyfryzacja
  Całkowita dostępność publicznych serwisów teleinformatycznych.
 • Usługi
  Zapewnienie każdemu obywatelowi możliwości samodzielnego skorzystania z powszechnych usług i zakupu produktów przez Internet, także bez wychodzenia z domu. Naszym priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa poprzez uruchomienie numeru alarmowego 112 dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Konkurencyjność
  Finansowanie budowy zaplecza badawczego dla różnych gałęzi przemysłu, które będą poszukiwać najbardziej funkcjonalnych i ergonomicznych rozwiązań.
 • Koordynacja
  Uchwalenie ustawy o dostępności oraz opracowanie i wdrożenie 6 standardów dostępności w prawie krajowym.


Facebook
LinkedIn
Skip to content