POPON w mediach

BON: Włączenie wyłączonych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jest liderem projektu „Włączenie wyłączonych”. Jego celem jest przygotowanie nowych rozwiązań i narzędzi aktywizujących zawodowo osoby z niepełnosprawnościami, umożliwienie im wejście na rynek pracy i pozostanie na nim. Partnerami są: Polski Związek Głuchych, Polska Organizacja…

Pion: Lodołamacze wypłynęły

Przypominamy, że Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zachęcają do wzięcia udziału w XVII edycji Konkursu Lodołamacze 2022. Konkurs kierowany jest do Pracodawców Wrażliwych Społecznie. Kampania „Pracodawca Wrażliwy Społecznie” ma za zadanie przekraczać granice i…

Goniec Górnośląski: Wypłynęły Lodołamacze

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już  od 17 lat przyznają prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze. Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Lodołamacze propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób…