Posłowie zapomnieli o przepisach przejściowych. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Posłowie zapomnieli o przepisach przejściowych. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Pracodawcy proponują, aby do momentu wejścia w życie nowych przepisów choroba psychiczna niepełnosprawnego pracownika była uwzględniana na zaświadczeniu lekarskim.

Tuż przed rozpoczęciem sejmowych wakacji posłowie PiS złożyli projekt zmian w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przewidziana w nim została dodatkowo zmiana jednego z przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) Jest ona konieczna w uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r. (sygn. akt SK19/17). Sędziowie orzekli w nim o niezgodności z konstytucją przepisów rozporządzenia, na podstawie których na orzeczeniu jest umieszczany symbol przyczyny niepełnosprawności, a mianowicie choroby psychicznej (02-P).

W efekcie powiatowe zespoły ds. orzekania nie mogą teraz na dokumencie wydawanym osobie niepełnosprawnej podawać informacji o rodzaju dysfunkcji zdrowotnej. Dla pracodawców oznacza to zaś, że nie mogą korzystać z wyższego dofinansowania do wynagrodzenia takiego pracownika czy wliczać go do stanu zatrudnienia na potrzeby udzielania swoim klientom ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Aby mogli dalej korzystać z należnych im uprawnień, w poselskim projekcie zaproponowano więc zmianę art. 6c ust. 3 ustawy. Ma on dawać podstawę do umieszczania na orzeczeniu – poza ustaleniem niepełnosprawności, jej stopnia oraz wskazań np. do uczestnictwa w terapii zajęciowej – również nie więcej niż trzech symboli dysfunkcji zdrowotnej. Problem w tym, że jak zwracają uwagę pracodawcy, w nowelizacji zupełnie pominięto kwestię tego, jak ma wyglądać sytuacja w okresie pomiędzy dniem wejścia w życie wyroku TK a momentem, kiedy zacznie obowiązywać nowe brzmienie art. 6c ust. 3 ustawy, co zgodnie z projektem ma nastąpić od 1 października br.

– Przygotowaliśmy propozycję poprawki w tym zakresie, którą przesłaliśmy do komisji polityki społecznej i rodziny, oraz do ministra Krzysztofa Michałkiewicza, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych – mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Zawarte w niej rozwiązanie sprowadza się do tego, że w okresie przejściowym powiatowe zespoły miałyby wraz z orzeczeniem wydawać zaświadczenie informujące o chorobie psychicznej (ale bez symbolu 02-P). Dzięki temu firmy będą mogły zachować ciągłość uprawnień i dokonywać wstecz korekt stanu zatrudnienia.

O wprowadzenie modyfikacji do projektu zwróciła się też do ministra Michałkiewicza Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON).

– Z informacji, które uzyskaliśmy, wynika, że problem ten został dostrzeżony i posłowie mają zgłosić autopoprawkę odnoszącą się do przepisów przejściowych. Chociaż na razie nie wiadomo, jaki będzie miała kształt – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.

Autor: Michalina Topolewska

Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaSkip to content