Pracodawcy muszą być gotowi na zmiany od 1 lipca

Pracodawcy muszą być gotowi na zmiany od 1 lipca

Od 1 lipca firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne muszą być gotowe na dwie bardzo istotne zmiany: wzrasta wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zmienia się dofinansowanie do wynagrodzenia.

Pracodawcy, którzy uzyskali status zakładu pracy chronionej (zpchr) przed nowelizacją  z dnia 29 października 2010 r. są zobowiązani do zwiększenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych do wysokości co najmniej 50 proc. (dotychczas  40 proc.). W tym co najmniej 20 proc. (dotychczas 10 proc.) muszą stanowić osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Zmian należy dokonać do 30 czerwca 2012 roku. Niespełnienie tego warunku powoduje odebranie statusu zakładu pracy chronionej (zpchr), który ma konkretne przywileje.

Należy pamiętać, że wśród wymogów stawianych przez ustawodawcę są  również i inne m.in. konieczność zapewnienia opieki lekarskiej, poradnictwa, usług rehabilitacyjnych, prowadzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron), ewidencji dochodów i wydatków oraz rachunku bankowego dla środków zfron. Niespełnianie któregokolwiek z powyższych wymagań prowadzi do utraty statusu zpchr – przypomina Prezes POPON Jan Zając.

Od 1 lipca zmianie ulega również wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. W przypadku osób zaliczonych od umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zmniejszy się ze 125 do 115 proc. najniższego wynagrodzenia, natomiast w przypadku osób zaliczanych do lekkiego stopnia niepełnosprawności z 50 do 45 proc. Dla stopnia znacznego dofinansowanie wzrośnie natomiast z 170 do 180 proc. najniższego wynagrodzenia.

Obserwujemy, iż zatrudnienie większej liczby osób niepełnosprawnych dla wielu zpchr  nie jest możliwe do spełnienia, w związku z czym firmy decydują się na przejście na otwarty rynek pracy. Zniechęca je również zmniejszające się ponownie dofinansowanie do wynagrodzenia. Na taką tendencję ogromny wpływ ma także nowelizacja z 29 października 2010 r., której przepisy pozbawiły pracodawców zpchr wielu zwolnień podatkowych i ulg, z których wcześniej korzystali, m.in. zwolnienie z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Do rezygnacji ze statusu zpchr przez wielu pracodawców przyczynił się także obowiązek zwrotu niewykorzystanych środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – dodaje Jan Zając.

Anna Skupień

Rzecznik Prasowy
kom.502 198 977Facebook
LinkedIn
Skip to content