„Prezent” J. V. Rostowskiego dla osób niepełnosprawnych. „To kolejny przykład stanowienia prawa antyspołecznego”

„Prezent” J. V. Rostowskiego dla osób niepełnosprawnych. „To kolejny przykład stanowienia prawa antyspołecznego”

Ponad 100 tysięcy osób niepełnosprawnych pracuje obecnie w zakładach pracy chronionej. W grupie tych zakładów znajdują się także spółdzielnie inwalidzkie, niewidomych, socjalne.

Zakłady pracy chronionej zatrudniające osoby niepełnosprawne są od wielu lat dofinansowywane z budżetu Państwa.

Projekt jednej z tzw. ustaw okołobudżetowych zakłada drastyczne obniżenie wysokości dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności o ponad 30%. Tak drastyczna obniżka dofinansowań doprowadzi do utraty wielu tysięcy miejsc pracy przez osoby niepełnosprawne, a także stawia pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie sektora zakładów pracy chronionej. W szczególności zagrożony będzie cały pion spółdzielczości inwalidzkiej i socjalnej w Polsce. Przypomnę, że rok 2012 był Światowym Rokiem Spółdzielczości ogłoszonym przez ONZ. W przypadku uchwalenia tej ustawy spółdzielczość inwalidów w Polsce przestanie po prostu funkcjonować. Ograniczona zostanie również drastycznie pomoc Państwa na rehabilitację pracowników niepełnosprawnych.

Powyższa ustawa nie jest ustawą prospołeczną. To kolejny przykład stanowienia prawa antyspołecznego. Rząd jak zwykle szuka środków służących zmniejszeniu wydatków budżetowych Państwa. Po raz kolejny następuje to kosztem najsłabszych; tym razem osób niepełnosprawnych.

Mam nadzieję, że postulaty Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, adresowane do Posłów i Senatorów RP, zostaną uwzględnione i ustawa ta nie zostanie uchwalona.

Autor: Henryk Cioch

Prawnik, senator RP, profesor, pracownik naukowy KUL.

Źródło: W PolityceFacebook
LinkedIn
Skip to content