Projekt Dialog Społeczny dla Członków POPON

Projekt Dialog Społeczny dla Członków POPON

Dobro pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne celem POPON.
Dialog społeczny – projekt Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rady Krajowej, Rad Wojewódzkich oraz Członków Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych realizuje projekty mające służyć Organizacji oraz jej Członkom.

Jednym z celów jest wypracowanie najlepszych rozwiązań dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych. Mamy świadomość, że nie można stać bezczynnie.

Uchwalane przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych nie mogą być oderwane od rzeczywistości. Wpływ na ich kształt powinni mieć przede wszystkim pracodawcy, którzy tworzą miejsca pracy. Konieczne jest jednak zaangażowanie wszystkich stron dialogu. Stąd inicjatywa Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, aby zaproszenie skierować również do parlamentarzystów, przedstawicieli instytucji oraz organizacji.

POPO_logo_Dialog_Społeczny

Dotarcie do wszystkich zainteresowanych grup i objęcie zasięgiem możliwie największego terytorium – to są założenia projektu. Dlatego też projekt obejmuje 10 największych miast: Kraków, Wrocław, Łódź, Katowice, Bydgoszcz, Warszawę, Gdańsk, Rzeszów, Poznań (w których działają oddziału Organizacji), a także Szczecin.

 

I bardzo ważne! Wypracowane w toku społecznej debaty materiały zostaną przekazane stronie rządowej na podsumowującej konferencji. Konferencja końcowa odbędzie się na początku maja 2014 r. w Warszawie.

Gwarancją każdego udanego projektu są również eksperci. Organizacja sięgnęła więc po najwyższej klasy specjalistów. Są nimi: były minister polityki społecznej, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, stały ekspert Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP – Krzysztof Pater, ekspert w dziedzinie polityki gospodarczej i społecznej – profesor Elżbieta Kryńska, a także specjalista w zakresie rynku prasy, dialogu społecznego i procesów gospodarczych – dr Tomasz Kacprzak.

To nie wszystko! POPON chce podkreślić również rolę i znaczenie Członków zrzeszonych w Organizacji. Jednocześnie jak każda nowoczesna i skuteczna Organizacja wspiera rozwój ich kompetencji. W związku z tym w ramach projektu realizujemy cykl bezpłatnych, specjalistycznych szkoleń dla Rady Krajowej i Rad Wojewódzkich. Szkolenia te prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów, co potwierdziły między innymi opinie uczestników pierwszego szkolenia. Zakres szkoleń to: autoprezentacja, wystąpienia publiczne i negocjacje.

W ramach cyklu szkoleń zaplanowane zostały następujące tematy:

  • „Wizerunek i autoprezentacja kluczem do sukcesu w dialogu społecznym”
  • „Wystąpienia publiczne – podstawowe zasady obowiązujące w dialogu społecznym”
  • „Dialog społeczny jako sztuka komunikacji”
  • „Negocjacje i mediacje receptą na konflikty i efektywny dialog społeczny”

 

Organizacja podjęła się również zadania unowocześnienia serwisu internetowego www.ekspertpopon.pl. Strona, podobnie jak pozostałe działania, ma wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom, które stoją przed Organizacją. Nowa szata graficzna oraz nowe możliwości serwisu pozwolą na swobodniejsze i łatwiejsze korzystanie z jej funkcjonalności.

Projekty i działania POPON współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Facebook
LinkedIn
Skip to content