Radio Katowice o pracodawcach, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne