Radio RAM: Barbara Pokorny, Przewodnicząca Rady Krajowej POPON o Konkursie Lodołamacze