Regionalna gala Konkursu Lodołamacze w Łodzi

Regionalna gala Konkursu Lodołamacze w Łodzi

TVP Poznań, TVP Łódź, Telewizja WTK, Telewizja Asta-Net z Piły, GłosTV, Telewizja TOYA, Radio Łódź – na żywo oraz regionalne radia i gazety w Poznaniu i Łodzi w dniu wczorajszym odnotowały zakończenie dwóch ostatnich gal regionalnych.

Galę w Łodzi zaszczycili swoją obecnością m.in.: Poseł na Sejm RP Iwona Śledzińska-Katarasińska, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego (Marszałek) Marcin Bugajski, Wiceprezydent Miasta Łodzi Krzysztof Piątkowski, Radna Rady Miejskiej w Łodzi Małgorzata Niewiadomska-Cudak. Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych reprezentował Prezes Zarządu Jan Zając oraz Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Oddziału POPON Andrzej Staliński.

Uroczystość uświetniło Towarzystwo Aktywizacji Muzyczno-Teatralnej Osób Niepełnosprawnych w Łodzi (TAM-TON). Towarzystwo założył i prowadzi zespół pod nazwą Integracyjna Grupa Teatralna TON. Zespół złożony jest z osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności w wieku od 20 do 85 lat oraz wolontariuszy. TON występuje w domach kultury, szkołach, szpitalach, teatrach, domach pomocy społecznej, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, przedszkolach.

Gratulujemy Laureatom Konkursu.

Kategoria Zatrudnienie Chronione

 • I miejsce: SIZEI Spółdzielnia Inwalidów Zakład Elementów Indukcyjnych
  ul. Tuwima 5, 96-100 Skierniewice
  Uzasadnienie: Spółdzielnia działa od 1950 r. Godne podkreślenia jest to, że spośród 105 pracowników zatrudnionych w SIZEI , aż 70 to osoby niepełnosprawne. Spółdzielnia SIZEI pod każdym względem dba o swoich pracowników. Jej budynki są w pełni dostosowane do ich potrzeb. Spółdzielnia przystosowuje maszyny i urządzenia do wymogów osób niepełnosprawnych, organizuje dowóz osób niepełnosprawnych do pracy i z pracy. Firma dba również o rozwój swoich pracowników finansując im kursy, szkolenia, wypoczynek, wycieczki, spotkania integracyjne. Spółdzielnia wprowadziła nowy system zarządzania „Clear-Pro” usprawniający pracę osobom niepełnosprawnym. Udziela się również charytatywnie. SIZEI jest sponsorem klubu „Sorento” w Skierniewicach, współpracuje z warsztatem terapii zajęciowej , organizuje praktyki zawodowe dla uczestników warsztatów, wspomaga finansowo pracowników z niepełnosprawnością zatrudnionych w zakładzie.
 • II miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej
  ul. Mikołaja Gogola 12, 92-513 Łódź
 • III miejsce: PPH „STOPTEX”
  ul. Wały A nr 1, 99-314 Krzyżanów

Kategoria Otwarty Rynek

 • I miejsce: Euro–Ekol
  Al. Piłsudskiego 134, 92-236 Łódź
  Uzasadnienie: Firma Euro-Ekol zatrudnia osoby niepełnosprawne od 2010 r. W chwili obecnej Firma zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 13 osób, w tym 10 osób z niepełnosprawnością (76,9%). W strukturze zatrudnienia dominują osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności (69,3 %) załogi. Wśród pracowników znajdują się również 2 osoby ze schorzeniami specjalnymi. Firma utworzyła w 2010 r. 10 nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska pracy i ich wyposażenie są dobierane w taki sposób, aby jak najpełniej ograniczyć skutki niepełnosprawności i uwypuklić atuty danej osoby.
 • II miejsce: GKI Zdrowie Grzegorz Kałębasiak
  ul. Różana 8A, 99-300 Kutno
 • III miejsce: AQ Wiring System Sp. z o.o.
  ul. Zakładowa 99, 92-402 Łódź

Kategoria Pracodawca Nieprzedsiębiorca

 • I miejsce: Towarzystwo Aktywizacji Muzyczno-Teatralnej Osób Niepełnosprawnych w Łodzi (TAM-TON)
  ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź
  Uzasadnienie: Towarzystwo Aktywizacji Muzyczno- Teatralnej ( TAM –TON) jest organizacją pożytku publicznego, działa od 2006 roku, opiera się na pracy społecznej członków. Głównym celem działania TAM-TON jest wszechstronna edukacja artystyczna, promowanie i rozwój talentów artystycznych osób niepełnosprawnych. Zwiększanie poczucia własnej wartości i poprawa samooceny osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację artystyczną, integracja społeczna osób niepełnosprawnych ze środowiskiem ludzi zdrowych, propagowanie problematyki osób niepełnosprawnych i kształtowanie właściwej postawy społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Towarzystwo Aktywizacji Muzyczno-Teatralnej Osób Niepełnosprawnych jest twórcą festiwalu o nazwie Międzynarodowy Przegląd Teatrów Muzycznych Osób Niepełnosprawnych, organizowanego w Łodzi na scenie Teatru Nowego im. Kazimierza. Dejmka. Od roku 2007 odbyły się trzy edycje festiwalu. IV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Muzycznych Osób Niepełnosprawnych planowany jest w dniach 10-12 października 2011 r. i został objęty patronatem Polskiej Prezydencji UE. Festiwal jest integracyjną imprezą kulturalną, w której osoby niepełnosprawne mają okazję zaprezentować swoje talenty artystyczne. Odbywający się cyklicznie – motywuje istniejące zespoły do poszerzania repertuaru, rozwijania umiejętności wykonawczych w zakresie śpiewu solowego i zespołowego, tańca i gry aktorskiej, a także jest bodźcem dla środowiska osób niepełnosprawnych do tworzenia nowych zespołów teatralnych.. Ponieważ każdy występ na scenie, udział w spektaklu wiąże się z ogromnym przeżyciem emocjonalnym i wielomiesięczną pracą, nie przyznaje się pierwszego, drugiego, czy trzeciego miejsca. Formą głównej nagrody jest ponowne zaproszenie wybranego zespołu na występ inaugurujący festiwal w kolejnym roku. W III Przeglądzie wzięło udział 550 osób, reprezentujących 28 zespołów. TAM-TON założyło i prowadzi zespół artystyczny pod nazwą: Integracyjna Grupa Teatralna TON. Zespół TON stanowi grupę otwartą , liczącą średnio 40-60 osób niepełnosprawnych z Łodzi i woj. łódzkiego.
 • II miejsce: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
  ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus105, 91-222 Łódź
 • III miejsce: Stowarzyszenie „NASZA GALERIA”
  ul. Andrzeja Struga 38, 90-501 Łódź

Super Lodołamacz 2011

 • Polski Związek Głuchych
  ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź
  Uzasadnienie: Polski Związek Głuchych jest największą organizacją w województwie łódzkim zajmującą się problemami osób niesłyszących. Swoją opieką otacza osoby niepełnosprawne od urodzenia do późnej starości. Na co dzień organizacja zajmuje się udzielaniem pomocy w załatwianiu wszelkich spraw indywidualnych, urzędowych i osobistych, poradnictwem i działaniem terapeutycznym podejmowanym w celu rozwiązywania bądź złagodzenia problemów życiowych inwalidów słuchu i ich rodzin, pomocy w sytuacjach wymagających sprawnego posługiwania się pismem, pośrednictwem w kontaktach telefonicznych między osobą głuchą a słyszącą.Organizacja prowadzi działalność gospodarczą w ramach której prowadzone są kursy języka migowego. Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin. Podtrzymaniem tradycji kulturowej osób z uszkodzonym słuchem, pielęgnowaniem polskości oraz rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej. Prowadzeniem działań integracyjnych przez realizowanie różnorodnych form terapii wspólnie dla słyszących i niesłyszących w ramach prowadzonych od 1999 roku Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Lodołamacz Specjalny

 • Ksiądz Jacek Ambroszczyk – Dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej
  ul. Gdańska 111, 90-507 Łódź
  Uzasadnienie: Ksiądz Jacek Ambroszczyk – pracuje od 1999 roku w Caritas Archidiecezji Łódzkiej, a od 2002 roku jest dyrektorem Caritasu. W czasie gdy ksiądz Jacek Ambroszczyk pełni funkcję Dyrektora, Caritas Archidiecezji Łódzkiej dynamicznie rozwija swoją działalność. W 2003 roku powstał Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej „OAZiS” zajmujący się osobami bezrobotnymi. Powstały pierwsze Szkolne Koła Caritas. W 2004 roku CARITAS przejęła Zakład Aktywności Zawodowej, który przygotowuje osoby niepełnosprawne do aktywnej obecności w społeczeństwie. Został utworzony PUNKT WSPARCIA dla dzieci i młodzieży przy ul. Rybnej w Łodzi. W 2005 roku CARITAS zorganizowała wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego konferencję z okazji XV-lecia pod hasłem: „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Zostały przyznane po raz pierwszy dwie statuetki „Anioł Miłości Bliźniego” dla ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka i ks. Ireneusza Kuleszy. W 2006 roku rozpoczęła działalność Świetlica Środowiskowa przy ul. Piotrkowskiej 85. Rozpoczęło działalność Biuro Wolontariatu. CARITAS utworzyła Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych. CARITAS uczestniczyła w konferencji nt. przeciwdziałania przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży zorganizowanej przez MSWiA, a w 2008 r. rozpoczęła działalność Świetlica Środowiskowa oraz Dom Dziennego Pobytu przy ul. Czarnieckiego 4. Dodatkowo ksiądz Jacek Ambroszczyk stworzył program „Skrzydła”, który wspiera edukację dzieci z biednych rodzin. Łódzki Caritas szuka dla swych podopiecznych sponsorów, którzy mogą sfinansować zakupy podręczników, obiady, wycieczki szkolne i zajęcia pozalekcyjne. Pomoc trafia do dzieci za pośrednictwem ich szkół. Po łódzkim sukcesie, ” Skrzydła” stały się programem ogólnopolskim i realizują go teraz oddziały Caritasu w całym kraju.”Bal seniorów” to drugi pomysł księdza Ambroszczyk – od 2005 roku w karnawale, w Pałacu Poznańskiego spotykają się podopieczni łódzkich Domów Dziennego Pobytu. „Bal seniorów” to bal maskowy, kostiumowy, z licznymi atrakcjami. Ta świetna zabawa jest niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich biorących w niej udział.

Wyróżnienie w kategorii Lodołamacz Specjalny

 • Arkadiusz Aluk – STUDIO 1
  90-508 Łódź, ul. Targowa 36
  Arkadiusz Aluk urodził się w 1972 roku w Skierniewicach. W 1982 roku doznał powypadkowego urazu rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym i porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego. W 1995 roku podjął swoją pierwszą pracę w firmie Turystyczno-Handlowej „ATH” na stanowisku grafika komputerowego. Doświadczenia zawodowe pogłębiał w pracy dla firm Dobcom, Gust-pol, oraz w ZAZ Pabianice, a zdobyte tam doświadczenia pozwoliły mu podjąć pracę we własnej firmie. W roku 2002 dzięki dofinansowaniu ze środków z Urzędu Pracy otworzył własną działalność gospodarczą, którą prowadzi do dnia dzisiejszego. Firma zatrudnia na stałe dwie osoby, odnajdując się na trudnym i wymagającym rynku reklamy. Może pochwalić się stałą współpracą z firmami tj. TVN S.A., Samsung, Bank Przemysłowy, oraz uczelniami tj. Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński. Oprócz pracy zawodowej, Arkadiusz Aluk, w miarę swoich sił, stara się też działać społecznie i w końcu lat 90-tych nawiązuje kontakt z Katolickim Stowarzyszeniem „WĘZEŁ”, oraz Grupą Aktywnej Rehabilitacji gdzie uczestniczy w działaniach integrujących środowisko osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi. Dzięki zajęciom w stowarzyszeniach i kontaktom z innymi niepełnosprawnymi zdaje sobie sprawę, że istnieją prawa i ustawy z których niepełnosprawni nie są w stanie swobodnie korzystać. Można powiedzieć że był to główny impuls, który skłonił go do bliższego poznania przysługujących osobom niepełnosprawnym praw. Bardzo często służy wiedzą i pomocą w załatwianiu spraw urzędowych, pomagając zwykłym ludziom i rodzinom członków stowarzyszenia. Od wielu lat głównym zainteresowaniem [pozazawodowym] jest problem barier architektonicznych, gdyż jako osoba poruszająca się na wózku doskonale zdaje sobie sprawę, że jest to „klucz” do pełnej integracji. Dobrze zna przepisy prawa budowlanego i jego „luki” i z niepokojem obserwuje jego omijanie, a niekiedy wręcz łamanie przez nieuczciwych inwestorów. Stara się w miarę możliwości współdziałać z Biurem Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, Stowarzyszeniem Architektów Polskich, oraz Wydziałem Dróg w Urzędzie Miasta Łodzi służąc im radą w lepszym poznaniu potrzeb środowiska niepełnosprawnych.Facebook
LinkedIn
Skip to content